Аветисян М.Р. (спец. 12.00.04)

Зміст

Автореферат

M. Avetisyan
PDF

Відгуки на дисертаційну роботу

V. V. Rieznikova
PDF
N.O. Herasymenko
PDF

Дисертація

M. Avetisyan
PDF