Інформація про автора

Deineka, T. A., ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна