Інформація про автора

Kostyshyna, T.A., ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна