Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Українець Л.А. (спец. 08.00.02) Економічна експансія Китайської Народної Республіки у країни, що розвиваються. Анотація   PDF
L. А. Ukrainets
 
Деревянко Ю.М. (спец. 10.02.17) Етикетні ситуації повсякденного спілкування в англійськомовній та українськомовній культурах: зіставний аспект. Анотація   PDF
Yu. M. Derevyanko
 
Деревянко Ю.М. (спец. 10.02.17) Етикетні ситуації повсякденного спілкування в англійськомовній та українськомовній культурах: зіставний аспект. Анотація   PDF
Yu. M. Derevyanko
 
Гонтюк В.А. (спец. 08.00.04) Компетентнісний підхід в системі управління кадровим потенціалом підприємства. Анотація   PDF
V. А. Gontiuk
 
Гарбера І.В. (спец. 10.02.01) Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок. Анотація   PDF
I.V. Garbera
 
Гарбера І.В. (спец. 10.02.01) Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок. Анотація   PDF
I.V. Garbera
 
Федорюк Л.В. (спец. 10.02.01) Концепт смерть в українській когнітивно-мовній картині світу : структура, статика і динаміка. Анотація   PDF
L. V. Fedoriuk
 
Федорюк Л.В. (спец. 10.02.01) Концепт смерть в українській когнітивно-мовній картині світу : структура, статика і динаміка. Анотація   PDF
L. V. Fedoriuk
 
Близнюк К.Р. (спец. 10.02.17) Лексико-семантичне поле «патріотизм» в українській, англійській і польській мовах. Анотація   PDF
K. R. Blyzniuk
 
Близнюк К.Р. (спец. 10.02.17) Лексико-семантичне поле «патріотизм» в українській, англійській і польській мовах. Анотація   PDF
K. R. Blyzniuk
 
Лутава С.М. (спец. 10.02.01) Лексико-семантичне поле локусів сучасної української літературної мови. Анотація   PDF
S. M. Lutava
 
Лутава С.М. (спец. 10.02.01) Лексико-семантичне поле локусів сучасної української літературної мови. Анотація   PDF
S. M. Lutava
 
Шиманська К. В. (спец. 08.00.02) Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій. Анотація   PDF
K.V. Shymanska
 
Шиманська К. В. (спец. 08.00.02) Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій. Анотація   PDF
K.V. Shymanska
 
Майко Т. С. (спец. 23.00.02) Міська рада як інститут локальної демократії в Україні. Анотація   PDF
T. S. Maiko
 
Майко Т. С. (спец. 23.00.02) Міська рада як інститут локальної демократії в Україні. Анотація   PDF
T. S. Maiko
 
Ковінько О.М. (спец. 08.00.04) Маркетинговий механізм управління підприємствами в умовах міжнародної диверсифікації бізнесу. Анотація   PDF
O.M. Kovin’ko
 
Ковінько О.М. (спец. 08.00.04) Маркетинговий механізм управління підприємствами в умовах міжнародної диверсифікації бізнесу. Анотація   PDF
O.M. Kovin’ko
 
Панченко В.Г. (спец. 08.00.02) Неопротекціонізм в міжнародній економічній політиці. Анотація   PDF
V.G. Panchenko
 
Панченко В.Г. (спец. 08.00.02) Неопротекціонізм в міжнародній економічній політиці. Анотація   PDF
V.G. Panchenko
 
Мєр'ємова Ю.В. (спец. 10.02.17) Онімія англійських, російських та українських літературних казок. Анотація   PDF
Yu.V. Mieriemova
 
Мєр'ємова Ю.В. (спец. 10.02.17) Онімія англійських, російських та українських літературних казок. Анотація   PDF
Yu.V. Mieriemova
 
Солоненко Ю.В. (спец. 08.00.04) Організаційно-економічний механізм управління підприємствами сімейного бізнесу. Анотація   PDF
Yu. V. Solonenko
 
Аветисян М.Р. (спец. 12.00.04) Організаційно-правова форма господарювання. Анотація   PDF
M. Avetisyan
 
Петренко Н.О. (спец. 12.00.04) Підсудність справ господарським судам України. Анотація   PDF
N.O. Petrenko
 
151 - 175 з 250 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>