Відгук 1 на дисертаційну роботу Банзелюк І.В.

Автор(и)

  • L. L. Antoniuk Інститут вищої освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана."

Анотація

Процеси глобалізації в науково-освітньому просторі, демографічні виклики, стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і поява нових форм освіти та методів навчання забезпечують формування високо конкурентної освітньої індустрії, що сприяє економічному зростанню країн. Знання стають найважливішим активом, джерелом конкурентних переваг підприємств, організацій, національних економік. Світовий досвід засвідчує, що рушійною силою розвитку є освічені люди, компетентні та високопрофесійні фахівці, здатні критично мислити, бути креативними, вміти працювати в команді, володіти емоційним інтелектом та когнітивною гнучкістю. Формування критичної маси таких громадян є ключовим завданням освітньої системи будь-якої держави, що прагне утвердитися як лідер у XXI столітті. Університети традиційно створюють і поширюють знання, а в останні десятиліття вони дедалі частіше виступають генераторами економічних і соціальних перетворень. Конкурентне лідерство нерозривно пов’язане з питаннями забезпечення високих стандартів якості освітніх послуг, конкурентних переваг, формування маркетингового потенціалу та його ефективної реалізації.
Приймаючи до уваги все вищезазначене, тема дисертації Банзелюк І.В. «Розвиток маркетингового потенціалу закладів вищої освіти на засадах бенчмаркінгу» набуває особливої актуальності оскільки слугує теоретичним та практичним базисом формування необхідних конкурентних переваг для забезпечення сталого економічного та соціального зростання національної системи вищої освіти у поточному та довгостроковому періоді.

Біографія автора

L. L. Antoniuk , Інститут вищої освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана."

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, директор

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-09

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу