Відгук 2 на дисертаційну роботу Банзелюк І.В.

Автор(и)

  • O.S. Hrynkevych Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Прискорена динаміка змін у розвитку вищої освіти України та світу, глобальні виклики, які не лише виявляють латентні проблеми і пов’язані з ними кризи, але й створюють «нову реальність», особливі умови та можливості для розвитку, обумовлюють необхідність переосмислення людських і суспільних потреб в освітніх послугах.
Серед наукових і прикладних інструментів, які покликані формувати наукове підґрунтя для забезпечення конкурентоспроможності ЗВО, як головних інституційних суб’єктів ринку освітніх послуг, особливе місце належить маркетингу. Саме ця галузь знань і практичної діяльності покликана не лише забезпечувати економічну ефективність ЗВО в умовах ринку, але й сприяти задоволенню динамічних потреб людини в нових освітніх послугах, впровадженню інноваційних способів їх надання та забезпечення якості.
Незважаючи на традиції і сучасні наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, маркетингу та менеджменту вищої освіти, рецензована дисертація презентує новий погляд на об’єкт дослідження - розвиток маркетингового потенціалу ЗВО, акцентуючи увагу на невирішених проблемах, насамперед, в частині формування і реалізації цього потенціалу на засадах бенчмаркінгу, міждисциплінарного підходу до вирішення поставлених завдань. Вивчення досвіду успішних практик забезпечення глобальних і локальних конкурентних позицій ЗВО та його імплементація з урахуванням особливостей конкретних провайдерів освіти традиційно є одним із важливих завдань економіки та управління у вищій освіті. Вказані обставини визначають актуальність, наукову і практичну значущість теми дисертаційної роботи Банзелюк І.В.

Біографія автора

O.S. Hrynkevych , Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри статистики

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-09

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу