Відгук 1 на дисертаційну роботу Темербек А.О.

Автор(и)

  • S.I. Tkalenko ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

Економічний розвиток країн характеризується нестабільною динамікою та формується під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, що вирізняються різноманітністю та суперечливістю. Сучасні тенденції розвитку глобальної економіки є нерівномірними, їм не властива впорядкованість, прогнозованість та рівновага, а сама структура світової економіки є настільки деформованою, що асиметрія є характерною її ознакою та посилюється в міру ускладнення системи. Загальновідомо, що серед детермінантів економічного розвитку, найбільший вплив мають інноваційні фактори, саме через них здійснюється еволюційний процес в економіці.

Для країн дієвим важелем впливу на тенденції власного інноваційного розвитку, а через нього – і на формування стабільної економічної динаміки, є формування та впровадження якісної та дієвої інноваційної стратегії країни, що буде відповідати сучасним вимогам технологічних трансформацій. Інноваційні стратегії країн мають враховувати не лише загальний вектор розвитку країни, але й бути гнучкими до мінливого глобального середовища.

Отже, зазначене зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та важливість поставлених здобувачем задач. Розвиток теоретико-методологічних засад формування інноваційних стратегій країн в умовах нерівномірності глобального економічного розвитку та розробка науково-практичних рекомендацій щодо напрямів трансформації сучасних інноваційних стратегій країн у межах формування нової технологічної парадигми, що є метою дослідження Темербек А.О., має важливе наукове та практичне значення.

Біографія автора

S.I. Tkalenko , ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

доктор економічних наук, професор, професор кафедри європейської економіки та бізнесу

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-10

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу