Відгук 1 на дисертаційну роботу Гуменюка Р. П.

Автор(и)

  • T. I. Lepeiko Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України

Анотація

Сучасні тенденції розвитку менеджменту в умовах інформаційної економіки передбачають перенесення акценту в управлінні підприємствами з процесного, суто технічного підходу на соціо-гуманітарний, який враховує людськи чинники. Це проявляється в появі нових інструментів управління поведінкою персоналу, мотиваційною та комунікаційною складовими управлінського процесу. Зазначені зміни парадигми менеджменту вимагають розробки відповідних теоретичних засад та методичних підходів до їх реалізації на підприємствах України, що й свідчить про своєчасність обраної для дослідження теми.
Актуальність роботи підтверджується і тим, що основою дослідження автора є відомі та сучасні наукові підходи закордонних і вітчизняних науковців, ідеї яких формують науковий фундамент сучасної теорії управління, забезпечення розвитку потенціалу підприємства та їх практичних аспектів.

Біографія автора

T. I. Lepeiko , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця МОН України

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-14

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу