Відгук 1 на дисертаційну роботу Бляхарського Я. С.

Автор(и)

  • E. M. Derkach Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Девелоперська діяльність на сьогоднішній день є тією сферою, у якій спостерігається активний та динамічний розвиток. Практика здійснення девелоперської діяльності в Україні багато в чому запозичена з досвіду інших розвинутих держав, які мають тривалу історію розвитку девелопменту нерухомості. Натомість, в нашій державі склалася ситуація, за якої сфера практичної реалізації девелоперської діяльності фактично випереджає нормативно-правове регулювання цієї галузі. Протягом останніх років активної нормотворчої діяльності у сфері галузі містобудування та архітектури законодавець, тим не менш, залишає поза увагою господарсько-правове регулювання девелоперської діяльності, як самостійного та важливого виду підприємництва. Такий стан речей, серед іншого, зумовлений відсутністю концептуальних наукових досліджень з окресленої проблематики та єдиного підходу щодо здійснення вказаного виду підприємницької діяльності в практичній площині.

З огляду на вказане, на сьогодні особливо гостро постає необхідність здійснення ґрунтовних досліджень в окресленій сфері з урахуванням особливостей ринку нерухомості, що склався в нашій державі, з метою створення базових орієнтирів для розробки комплексного господарсько-правового регулювання девелоперської діяльності.
Водночас нормативно-правове регулювання девелоперської діяльності не повинно потрапити в залежність до якоїсь однієї із існуючих соціально-економічних моделей, а повинно забезпечувати можливість безперервного процесу самоорганізації та саморозвитку на всіх етапах її становлення як самостійного виду підприємницької діяльності.
Наведене підтверджує актуальність обраної дисертантом теми дослідження.

Біографія автора

E. M. Derkach , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу