Відгук 2 на дисертаційну роботу Бляхарського Я. С.

Автор(и)

  • B. V. Derevianko Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Анотація

ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА доктора юридичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Деревинка Богдана Володимировича на дисертацію Бляхарського Ярослава Станіславовича на тему: «Господарсько-правове регулювання девелоперської діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право
Актуальність обраної теми дослідження.
Підприємницька діяльність є фундаментом соціально-економічного зростання України, а тому вимагає належного нормативно-правового регулювання, яке б враховувало мінливі фактори розвитку відносин у різних сферах господарювання. Сьогодні в Україні і світі з’являються нові види господарської, а в її межах підприємницької діяльності. їх поява може бути викликана як новаціями науково-технічного прогресу, так і новаціями в інтенсивному типі господарювання, коли покращується сам процес виробництва і на основі відомих видів господарської діяльності виникають нові. У цьому контексті особливий інтерес становить підприємництво у сфері будівництва нерухомості, яке на фоні запозичення інноваційних зарубіжних практик ведення бізнесу зазнає трансформації в напрямку виділення девелоперської діяльності як окремого виду підприємницької діяльності. Остання передбачає організацію професійним суб’єктом господарювання в інтересах замовника сукупності дій щодо розробки, безпосередньої реалізації та залучення до фінансування проектів, пов’язаних зі створенням чи якісним перетворенням об’єктів нерухомості, підвищенням їх ринкової вартості та інвестиційної привабливості.
Наразі девелоперська діяльність регулюється загальними положеннями господарського законодавства та не має окремого спеціального правового регулювання. Разом з тим, наявність на розгляді у Верховній Раді України законопроектів, які містять окремі положення, пов’язані з девелоперською діяльністю та суб’єктами її здійснення, свідчить про гостроту піднятої проблематики та практичну необхідність розробки науково обґрунтованих положень щодо її системного й узгодженого законодавчого закріплення.
Девелоперська діяльність уже була предметом досліджень низки зарубіжних науковців, проте в Україні досі не отримала належного висвітлення, зокрема, в частині господарсько-правового регулювання. Значна кількість українських вчених, зокрема економістів, юристів, певна частина з яких є представниками господарсько-правових шкіл, досліджувала окремі елементи девелоперської діяльності. Проте окремих комплексних досліджень саме девелоперської діяльності, а не господарської діяльності у сфері будівництва, до сьогодні проведено не було. Зазначене вказує на безумовну актуальність та своєчасність обраної теми дисертаційного дослідження Я.С. Бляхарського.

Біографія автора

B. V. Derevianko , Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу правового забезпечення ринкової економіки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу