Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща

Автор(и)

  • O. Ye. Diakunovskyi

Ключові слова:

правове регулювання; підприємництво; суб’єкт підприємницької діяльності; Україна; Республіка Польща; квазіпідприємництво; організаційно-правові форми; товариство з обмеженою відповідальністю; суб’єкти мікропідприємництва та малого підприємництва; зупинення підприємницької діяльності; принципи державного регулювання підприємництва; підтримка суб’єктів підприємницької діяльності

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню та обґрунтуванню нових теоретичних положень щодо правового регулювання підприємницької діяльності в Україні, на основі системного аналізу досвіду регламентування вказаного суспільноекономічного явища у Республіці Польща, а також підготовці пропозицій з удосконалення вітчизняного законодавства.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у процесі здійснення підприємницької діяльності в Україні, у порівнянні з аналогічними відносинами у Республіці Польща.
Предметом дослідження є правове регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща.
У розділі 1 «Загальнотеоретична характеристика правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща» розроблено поняття квазіпідприємництва (квазіпідприємницької діяльності), під яким запропоновано тлумачити здійснення фізичною особою самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, прибуток від якої становить менше однієї мінімальної заробітної плати в кожному із календарних місяців, в якому вона провадиться, та не потребує реєстрації особи як суб’єкта підприємницької діяльності.
У розділі 2 «Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща» запропоновано доповнення критеріїв поділу суб’єктів підприємницької діяльності в Україні разом з показниками щодо прибутку та кількості найманих працівників таким, як балансова вартість активів на кінець звітного періоду (календарний рік).
У розділі 3 «Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща» розширено перелік принципів державного регулювання підприємництва такими: пріоритетність розвитку мікро-, малого та середнього підприємництва (принцип «think small first»); стабільність правового регулювання підприємницької діяльності.

Посилання

Дякуновський О. Є. Загальні засади правового регулювання підприємництва в Республіці Польща. Форум права. Електронне наукове фахове видання. 2016. № 5. С. 35–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_5_8.

Дякуновський О. Є. Правове регулювання зупинення підприємницької діяльності за ініціативою підприємця: досвід Республіки Польща. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. № 1. С. 109–114.

Дякуновський О. Є. «Конституція бізнесу» – якісно нове законодавче регулювання підприємництва в Республіці Польща: досвід для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 56. С. 108–112.

Титова О. В.; Дякуновський О. Є. Правовий статус простого акціонерного товариства у Республіці Польща. Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права». 2019. № 5–6. С. 49–54. (Особистий внесок автора: обґрунтування положень щодо удосконалення організаційно-правових форм господарських товариств за законодавством України).

Дякуновський О. Є. Правове регулювання діяльності іноземних суб’єктів підприємництва в Республіці Польща. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки». 2020. № 2. С. 134–140.

Дякуновський О. Є. Систематичність та одержання прибутку як ознаки підприємництва в Україні: досвід Республіки Польща. Juris Europensis Scientia. 2020. № 3. С. 31–37.

Дякуновський О. Є. Щодо державної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в умовах пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) у Республіці Польща та Україні. Knowledge; Education; Law; Management. 2020. № 3 (31). Vol. 1. C. 181–189.

Дякуновський О. Є. Поняття «підприємець» за законодавством Республіки Польща: досвід для України. Пріоритетні напрями модернізації системи права України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя; –24 грудня 2016 р.). Запоріжжя : Класичний приватний університет; 2016. С. 92–96.

Дякуновський О. Є. Періодизація розвитку законодавства Республіки Польща у сфері підприємництва. Правова держава: історія; сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород; 17–18 лютого 2017 р.). Ужгород : Ужгородський національний університет; 2017. С. 88–92.

Дякуновський О. Є. «Ulga na start» – новела законодавства Республіки Польща в інтересах польських підприємців: досвід для України. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків; 15–16 червня 2018 р.). Харків : ГО «Асоціація аспірантів – юристів»; 2018. С. 56–59.

Дякуновський О. Є. Правове регулювання інституту бізнес-омбудсмена: досвід Республіки Польща. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний; економічний; безпековий; інтелектуальний простір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; присвяченій пам’яті професора В. Д. Волкова. (Хмельницький; 23 квітня 2019 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса; 2019. С. 296–300.

Дякуновський О. Є. Принцип «Спочатку думай про малих» як фактор впливу на розвиток підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польща. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції; присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця; 11–12 жовтня 2019 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса; 2019. С. 90–92.

Дякуновський О. Є. «Право на помилку» як пільга для підприємців в Республіці Польща: досвід для України. Сучасні правові системи світу: тенденції та фактори розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя; 21–22 серпня 2020 р.). Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина»; 2020. С. 34–38.

Дякуновський О. Є. Щодо видів суб’єктів підприємницької діяльності

в Республіці Польща: досвід для України. Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро; 13–14 листопада 2020 р.). Дніпро : Дніпровський гуманітарний університет; 2020. С. 78–82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

Дисертація