Відгук 1 на дисертаційну роботу Дякуновського О.Є.

Автор(и)

  • O. V. Harahonych Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація

До спеціалізованої вченої ради К 11.051.12 Донецького національного університету
імені Василя Стуса 21021, м. Вінниця, вул. Грушевського, 2, каб. 123.
ВІДГУК офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Гарагонича Олександра Васильовича на дисертаційну роботу Дякуновського Олександра Євгеновича на тему «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право
Актуальність теми дисертаційного дослідження.
Актуальність теми дисертаційного дослідження не викликає сумнівів, оскільки саме підприємницька діяльність є головною рушійною силою економічного розвитку країни; розвиток підприємництва є основою економічного зростання будь-якої країни, а також збільшення валового внутрішнього продукту та національного доходу; формування системи підприємництва та динаміка головних економічних показників відображає стан вітчизняної економіки в цілому. Саме підприємництво виступає фактором реформування в економіці і без його участі неможлива побудова ринкового господарства, його становлення є одним з надзвичайно важливих та основних напрямів процесу реформування країни. На сьогодні стан інституту підприємництва обумовлений активними змінами як у науково- технічній, так і у соціально-політичних сферах життя суспільства, рівень підприємницьких відносин активно впливає на інноваційний розвиток суспільства, екологію, соціальну складову, тощо, а недосконалість та невідповідність правового регулювання підприємництва міжнародним нормам та стандартам породжує протиріччя у правозастосовчій практиці і, як наслідок, негативно впливає на економічний розвиток держави в цілому.
Ознайомлення з науковими дослідженнями в сфері правового регулювання підприємницької діяльності переконує у тому, що обрана дисертантом проблематика відрізняє його дослідження від попередніх тим, що це дослідження проводиться в порівняльно-правовому аспекті із законодавством Республіки Польща (як держави, яка маючи приблизно однакові «стартові позиції» на початку трансформаційних перетворень після розпаду СРСР та відходу від адміністративно-командної системи та планової економіки, в тому числі й щодо правового регулювання підприємництва, досягла значних економічних показників) і це положення можна простежити як за отриманими ним висновками, так і за планом роботи.
Проблематика правового регулювання підприємницької діяльності була предметом наукового аналізу значного кола вітчизняних та іноземних науковців юридичного і економічного напрямів. Проте ці відносини досліджувались переважно з позиції аналізу чинного законодавства України та правозастосовчої практики, з фрагментарним урахуванням положень європейських та міжнародних стандартів, а порівняльно-правові дослідження в Україні здійснювалися щодо окремих аспектів правового регулювання підприємницької діяльності, зокрема, аналіз правового регулювання корпоративних правовідносин у Республіці Польща, аналіз правового регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках.
Викладене свідчить про актуальність обраної автором теми кандидатської дисертації.

Біографія автора

O. V. Harahonych , Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права та господарського процесу

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу