Відгук 2 на дисертаційну роботу Дякуновського О.Є.

Автор(и)

  • N. O. Herasymenko Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України"

Анотація

Вступ України до Світової Організації Торгівлі та набуття статусу асоційованого члена Європейського Союзу (далі - ЄС, Євросоюз) стало основними каталізаторами трансформації економічної політики нашої держави після набуття незалежності. Важливим елементом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є положення про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що передбачає суттєву лібералізацію торгівлі між сторонами угоди, гармонізацію законодавства і нормативно-регуляторної бази. Однак варто звернути увагу на те, що переважна більшість країн до моменту інтеграції в зазначені об’єднання вже досягли певного стабільного рівня розвитку власних економік, зокрема відповідний рівень конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, а тому членство в них виступало цілком обґрунтованим логічним продовженням такого розвитку в умовах зростаючої глобалізації.
Рушійною силою розвитку економіки держави зазвичай вважають сприятливі умови ведення господарської діяльності, зокрема підприємницької. Позитивним прикладом є досвід сусідньої країни, Республіки Польщі, яка вже понад 17 років є членом Євросоюзу та більше 25 років, як приєдналася до Світової організації торгівлі. За останні роки ця країна (Республіка Польща) стала Меккою освітньої та трудової міграції наших громадян. Завдяки ефективним економічним і суспільно-політичним реформам, дружньому бізнес-клімату менша за Україну Польща змогла досягти високих економічних результатів та стати привабливою як для проживання так і для ведення підприємницької діяльності.
Вищезазначене свідчить про те, що обрана дисертантом тема порівняльно-правового дослідження є актуальною як для практики, так і для теорії господарського права. Оскільки науковий аналіз правового регулювання підприємницької діяльності в Україні та Республіці Польщі має вагоме значення для розробки пропозицій щодо удосконалення державної економічної політики України та правового забезпечення сфери господарювання на шляху до євроінтеграції, дозволяє сформулювати практичні рекомендації для нашої країни в контексті постійної уніфікації нормативно-правового регулювання.

Біографія автора

N. O. Herasymenko , Державна установа "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України"

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень економічної безпеки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу