Відгук 1 на дисертаційну роботу Станіславенко Л. А.

Автор(и)

  • С.М. Наумкіна Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Анотація

Для сучасної політології є вкрай актуальним дослідження кризових процесів у державах. Такі процеси найбільш рельєфно відображають наявні в суспільстві соціальні суперечності та проблеми державного і публічного характеру. За умов кризових станів та дестабілізаційних політичних процесів, громадяни починають керуватися власними базовими інтересами та потребами, іноді нівелюючи суспільнозначимі цінності. Політична система України сьогодні проходить точку біфуркації, в якій має обрати подальший шлях розвитку з урахуванням стану економіки, розвиненості громадянського суспільства та рівня його політичної культури. Саме моделювання та пошук шляхів впровадження політики консолідації української держави в умовах системної кризи, побудованих на засадах соціально-економічного розвитку, дозволить об’єднати мешканців України на рівні територіальних громад, регіонів та держави навколо спільної ідеї, а вдале втілення стратегічних напрямків політики регіонального розвитку зможе популяризувати ті цінності, що будуть виступати консолідуючими факторами для української держави-нації.
Поєднання теоретико-методологічного та практичного виміру в дослідженні виглядає доречним, а використання широкого спектру методів та методик дозволяє успішно розв’язати сформульовані завдання. Авторкою були чітко та влучно визначені об’єкт і предмет дослідження, окреслені мета та продумані завдання, розв’язання яких наблизило досягнення мети дисертаційної роботи.

Біографія автора

С.М. Наумкіна , Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук і права

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-06

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу