Відгук 2 на дисертаційну роботу Лотоцької Н. Я.

Автор(и)

  • Є. В. Купріянов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотація

Характерною рисою сучасної лінгвістики є застосування комп’ютерних технологій у розв’язанні завдань, спрямованих на вивчення морфологічних, лексичних, семантичних, синтаксичних та інших властивостей певної мови. Такі дослідження передбачають опрацювання доволі великого обсягу текстової інформації, і їх виконання без відповідного комп’ютерного інструментарію, об’єктивна оцінка та точна інтерпретація отриманих результатів практично неможливе. Це призвело до появи корпусів, тобто сукупності текстів у електронній формі. Першим таким корпусом став Браунівскький корпус (повна назва The Brown Standard Corpus of American English). Ця подія стала поштовхом до створення в інших країнах власних національних корпусів, зокрема у Великобританії, Іспанії, Польщі, Словенії, Туреччині, Хорватії, Чехії, Україні та інших. На сьогодні для української мови розроблено Корпус українських текстів, Український національний лінгвістичний корпус (УНЛК) та Генеральний регіональний анотований корпус (ГРАК), що містять тексти різних жанрів та надають багатий мовний матеріал для дослідників. Проблемам комп’ютерної лінгвістики присвячено численні праці українських та зарубіжних дослідників. Однією з галузей використання корпусних технологій є дослідження ідіолектів та ідеостилів. Як зазначає авторка, поряд із національним корпусом все частіше з’являються корпуси окремих письменників, оскільки його програмне забезпечення уможливлює одержання точних даних про частотність вживання певних лексичних одиниць, підвищують достовірність отриманих результатів. Крім цього, корпуси текстів дають змогу досліджувати стійкі синтаксичні конструкції – колокації – та отримувати різні статистичні дані про функціонування слів та словосполучень. Не зважаючи на велику кількість праць із досліджуваної проблематики, окремі питання досі залишаються мало вивченими, зокрема ті, що стосуються вироблення методики корпусних досліджень авторських текстів. Це, передусім, стосується застосування лінгвостатистики у виявленні характерних фонетичних, морфологічних, лексичних та синтаксичних рис У зв’язку з вищесказаним, дисертаційне дослідження Н. Лотоцької є актуальним та своєчасним.

Біографія автора

Є. В. Купріянов , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-13

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу