Відгук 1 на дисертаційну роботу Кобідзе Н.Н.

Автор(и)

  • І. С. Каленюк Науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Анотація

В умовах стрімких змін зовнішнього середовища, появи нових викликів і загроз, економічних, соціальних і політичних потрясінь, необхідним та вкрай важливим елементом стає стратегічне управління, орієнтоване на ефективне функціонування організації в таких умовах та формування стійких реальних конкурентних переваг. Університети, незалежно від рівня та форми власності, повинні цілеспрямовано адаптуватися або трансформуватися під впливом умов зовнішнього середовища та змінювати власне середовище, а також здійснювати заходи, спрямовані на формування позитивної громадської думки про власну діяльність, формуючи нові конкурентні переваги. 
Отже, зазначене обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та важливість поставлених завдань. Обґрунтування та розробка теоретико-методологічного забезпечення, науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо управління конкурентноспроможністю університету на ринку освітніх послуг, що є метою дисертаційної роботи Н.Н. Кобідзе, має важливе наукове і практичне значення.

Біографія автора

І. С. Каленюк , Науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу