Кримінально-правова охорона господарських відносин у сфері організації і проведення азартних ігор та лотерей

Автор(и)

  • Є. Ю. Драчевський

Ключові слова:

азартні ігри; лотереї; організація та проведення; ліцензія; кримінально-правова охорона; господарські відносини; службові відносини; відносини правосуддя; власність

Анотація

Дисертація є комплексним науковим дослідженням, спрямованим на розв’язання такої важливої науково-прикладної проблеми, як обґрунтування теоретичних положень та розроблення напрямів удосконалення вітчизняного кримінального законодавства і практики його застосування, спрямованих на підвищення ефективності кримінально-правової охорони господарських відносин у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.
Розділ 1 «Соціальна обумовленість криміналізації діянь, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» присвячений дослідженню підстав та приводів криміналізації розглядуваних посягань, а також визначенню того, чи були у процесі криміналізації відповідних діянь дотримані розроблені кримінально-правовою доктриною принципи.
У розділі 2 «Об’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» визначено родові та безпосередні об’єкти досліджуваних складів кримінальних правопорушень, проаналізовані зовнішні ознаки останніх.
У розділі 3 «Суб’єктивні ознаки складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 203-2 та 365-3 КК України» послідовно визначаються ознаки суб’єкта та зміст суб’єктивної сторони досліджуваної групи кримінальних правопорушень.

 

Посилання

Драчевський Є. Ю. Про виправданість доповнення Кримінального кодексу України статтею 365-3: дослідження з позицій системного підходу. Юридичний бюлетень. 2020. Вип. 16. С. 249–257.

Драчевський Є. Ю. Про підстави декриміналізації зайняття гральним бізнесом. Публічне право. 2020. № 4. С. 93–100.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Оновлення ст. 203-2 КК України як наслідок скасування заборони грального бізнесу: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 8. С. 386–390.

Драчевський Є. Ю. Про об’єкт кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-3 Кримінального кодексу України. ReOS. 2021. № 3. С. 22–28.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. У пошуках оптимальної моделі кримінально-правової протидії незаконному грального бізнесу в Україні. Правова держава. 2021. № 43. С. 136–142.

Драчевський Є. Ю. Напрями вдосконалення кримінально-правової норми про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ст. 203-2 КК України). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2021. Вип. 52. С. 62–66.

Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. Про деякі питання, пов’язані зі скасуванням грального бізнесу та оновленням ст. 203-2 КК України. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу : матеріали ІХ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2020 року). Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2020. С. 47–50.

Драчевський Є. Ю. Посягання, передбачене ст. 365-3 Кримінального кодексу України – службовий злочин чи злочин проти правосуддя? Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). Вінниця : Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2021. С. 60–62.

Драчевський Є. Ю. Про деякі проблеми конструювання ст. 203-2 КК України «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей». Захист економіки від впливу організованої злочинності : збірник тез панельної дискусії V Харківського міжнародного юридичного форуму (м. Харків, 20 вересня 2021 р.). Харків : Юрайт, 2021. С. 104–108.

Драчевський Є. Уніфікація кримінальної відповідальності за порушення законодавства про гральний бізнес – ЗА та ПРОТИ. Протидія злочинності і корупції: міжнародні стандарти та досвід України : збірник тез міжнародної конференції (м. Харків, 22 вересня 2021 р.). Харків : Юрайт, 2021. С. 114–118.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-13

Номер

Розділ

Анотація