Правова культура та позитивні форми правосвідомості: теоретико-правові аспекти співвідношення

Автор(и)

  • М. В. Суходоля

Ключові слова:

правова свідомість; правова культура; правові цінності; правовий менталітет; правова система; транзитивне суспільство; безпосередні засоби впливу на правову свідомість та правову культуру; опосередковані засоби впливу на правову свідомість та правову культуру

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню доктринальних засад щодо розуміння теоретико-правових аспектів співвідношення правової культури та позитивних форм правосвідомості, а також розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення їхнього функціонування.
У дослідженні поставлено і вирішено такі завдання: виявлено та уточнено    теоретико-прикладні аспекти співвідношення правової культури і правосвідомості; розкрито соціально-правові передумови аналізу правової культури та правової свідомості суспільства; проаналізовано та внесено пропозиції щодо удосконалення методологічної складової дослідження правової культури як відображення позитивних форм правосвідомості; виявлено проблематику аналізу та трансформацій правової культури та правосвідомості транзитивних суспільств; конкретизовано фактичний стан правової культури населення України як відображення деформованої правосвідомості; визначено комплекс засобів безпосереднього впливу на правосвідомість як один зі шляхів підвищення рівня правової культури; виявлено засоби опосередкованого впливу на правосвідомість.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у концептуальному обґрунтуванні доктринальних засад щодо розуміння теоретико-правових аспектів співвідношення правової культури та позитивних форм правосвідомості, а також у розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення їхнього функціонування.

Посилання

Суходоля М. Засоби підвищення рівня правової свідомості та правової культури: проблеми класифікації і характеристики. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. #6. Vol.1. P.339-343.

Суходоля М. Безпосередні засоби впливу на правосвідомість та правову культуру. Журнал східноєвропейського права. 2021. №85. С.150-155.

Суходоля М. Фактичний стан правової культури населення України як відображення деформованої правосвідомості. Підприємництво, господарство і право. 2021. №1. С.200-204.

Суходоля М. Соціальні та правові передумови аналізу правової культури. Economic and law paradigm of modern society. 2018. №3. С.57-61.

Суходоля М. Правова культура та правосвідомість транзитивних суспільств: проблеми аналізу та трансформацій. Інтернаука: міжнародний науковий журнал. 2020. №20(100). С.80-84.

Суходоля М. Методологічна складова аналізу правової культури: виклики сьогодення. Актуальні проблеми прав людини, держави та вітчизняної правової системи: Матер. міжнар. науково-практ. конф. (м. Дніпро, 5-6 квітня 2019 року). Дніпро: „Правовий світ”, 2019. С.12-13.

Суходоля М. Особливості правової культури та правосвідомості у суспільствах перехідного типу. Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матер. I міжнар. науково-практ. Інтернет-конф. (15 листопада 2019 року). Вінниця, 2019. Том 1: Право. С. 43-47.

Суходоля М. Правове виховання як першооснова формування правової культури. Виклики глобалізованого суспільства: економіко-правовий аспект: матер IІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (25 грудня 2019 року). Вінниця, 2019. Том 1: Право. С. 33-36.

Суходоля М. Трансформації правосвідомості та правової культури в умовах карантинних обмежень: порівняльно-правовий аналіз. Осінні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXVІIІ: Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Осінні юридичні читання – 2020». (26 листопада 2020 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 97-99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-16

Номер

Розділ

Дисертація