Європейське місто як модус соціальної реальності та категорія культури

Автор(и)

  • К.Л. Гуржи

Ключові слова:

європейське місто; ідея міста; ідея європейського міста; ідеальне місто; місто як категорія культури; культурна форма міста; міська культурна спадщина; архітектурна форма міста; міф міста; донецький міф; сакральний простір міста; пам’ять в міському просторі; міська соціальна реальність; універсалія культури; філософія міста

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено філософській експлікації суттєвих рис та особливостей європейського міста. Сучасна локалізація соціальних процесів в місті симптоматично вказує на горизонт життєвого світу сучасної людини, на повсякденне поле, в якому реалізуються життєві практики й постає картина соціальної реальності. Саме місто стає ареною розгортання та протікання важливих сучасних світових процесів, міська інфраструктура уможливлює основні види сучасної комунікації, трансляцію та загальну доступність елементів культурного коду епохи. Пульс сучасного світу б’ється в містах, де сконцентровані всі культурні здобутки людства. Звісно, культури стикаються та сплавляються, атрибути міста історично змінюються й залежать від місця та часу свого втілення, але розгортання простору соціального, як культурного простору, що перебуває в постійних змінах – одна з ознак міської соціальної реальності.

Посилання

Hurzhy K. City and its researchers: social-philosophical focus on the concepts and explanations of the city phenomenon. Skhid: аналітичноінформаційний журнал. 2019. Vol. 159. Issue 1. Р. 37-41.

Гуржи К.Л. Нелінійний характер прояву конфліктогенних факторів у локальних просторах: особливості міського регіону соціальної реальності. Схід: аналітично-інформаційний журнал. 2015. № 2. С. 133-136.

Гуржи К.Л. Соціальна реальність: міський простір міфологічного. Наука. Релігія. Суспільство. 2014. № 2. С. 72-78.

Білокобильський О., Сидорова К. Міф Донецька. Онтологія самосвідомості міста. Схід: аналітично-інформаційний журнал. 2013. № 6. С. 265-269.

Сидорова К.Л. Витоки та розвиток донецького регіонального міфу. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2012. Вип. 4(2). С. 222- 229.

Hurzhy K. Idea and myth of the city from the philosophical research viewpoint. European philosophical and historical discourse. Volume 7. Issue 3. Czech Republic, 2021. Р. 151-157.

Гуржи К. Культурно-соціальний зміст архітектурної форми міста: конфлікти взаємодії «західної» та «незахідної» міських форм. Київські філософські студії: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 21 травня 2021 р.): тези доповідей. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. С. 20-23.

Гуржи К.Л. Місто як міфологічний конструктор. Київські філософські студії-2020: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.): тези доповідей. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. С. 15-20.

Гуржи К. Сакралізація «центру» в сучасному міському просторі. Філософські рефлексії сучасних світоглядних дискурсів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 квітня 2019 року. Вінниця, 2019. С. 68-75.

Hurzhy K. The Idea of the City. "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019", International Scientific Conference (2019; Kyiv). International Scientific Conference "The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2019", April 23-24, 2019. Kyiv: Publishing center "Kyiv University", 2019. Р. 23-24.

Гуржи К.Л. Соціальний час та простір в світогляді сучасної людини (есей на прикладі концепцій Трюльса Вюллера та Зигмунта Баумана). Київські філософські студії-2019. Матеріали наукової конференції (м. Київ, 16-17 травня 2019 р.): тези доповідей. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С. 119-121.

Hurzhy K. The city in the structure of social reality and changes city’s cultural code in the modern era. International Internet Conference: Future of Secular Western Civilization in Globalization Processes, May 31, 2017. KyivBrussels-Rome, Volume I, Part 1. Ukrainian institute of strategies of global development and adaptation, 2017. Р. 25-28.

Гуржи К.Л. У пошуках «ідеального міста» або історія вигнання людини з публічного простору. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 4-5 квітня 2017 р.): тези доповідей. Вінниця: Тов «Нілан-ЛТД», 2017. С. 76-78.

Гуржи К.Л. Особливості міського миротворення: теорія та світовий досвід. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: миротворення у гібридних війнах» (25 березня 2016 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя: КСКАльянс, 2016. С. 46-48.

Гуржи К.Л. Експерименти з міським простором, соціальна інженерія та небезпека «смерті духу»: вплив на психологічне здоров’я городян. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 04 листопада 2016 р.): тези доповідей. Вінниця: Тов «Нілан-ЛТД», 2016. С. 56- 60.

Гуржи К.Л. Місто як форма організації життєвого простору людини: погляд через дослідження міської типології та культури. Наука. Релігія. Суспільство. 2018. № 2 (62). С.25-33.

Гуржи К.Л. Сучасні та класичні теоретико-методологічні підходи до аналізу міста (соціально-філософський аспект). Наука. Релігія. Суспільство. 2018. № 1 (61). С. 120-127.

Гуржи К.Л. Де/конструювання міського соціального простору: дослідницький потенціал розробок Кевіна Лінча Та Коліна Елларда. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя Стуса за 2015-2016 рр. Вінниця, 2017. С. 11-12.

Гуржи К.Л. Сакральні архетипи структури західноєвропейського міста. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія Філософія. 2015. Вип. 18. С. 53-59.

Гуржи К. Л. Збереження культурної пам’яті в сучасному місті: особливості регулювання на державному та міжнародному рівні. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. Hungary. VIII (37). I.: 223. 2020 Feb. С. 7-11

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-12

Номер

Розділ

Дисертація