Конституційна скарга у механізмі захисту прав людини

Автор(и)

  • О.С. Кулявець

Ключові слова:

право; верховенство права; Конституція; захист прав і свобод людини; судовий захист; конституційне судочинство; конституційна скарга; законодавство; норма; нормативізм; судовий прецедент; правові позиції; Конституційний Суд України; конституціоналізм; неконституційність; законотворчість; вимоги (умови) прийнятності; Європейський суд з прав людини; правопорушення

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів реалізації конституційної скарги як засобу захисту прав людини.
У розділі 1 «Конституційна скарга як засіб захисту прав людини» досліджені конституційно­правові засади, природа, виявлені сутнісні характеристики конституційної скарги як форми звернення до Конституційного Суду України та засобу захисту прав людини, моделі конституційної скарги.
У розділі 2 «Провадження у справах за конституційними скаргами» розглянуті умови прийнятності та способи забезпечення конституційної скарги, виявлені особливості процедури розгляду справ за конституційними скаргами та виконання рішень Конституційного Суду України за конституційними скаргами.

Посилання

Турченко О.Г., Кулявець О.С. Рішення конституційного суду України у справах за конституційними скаргами як засіб вдосконалення законодавства та забезпечення верховенства Конституції. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №10. С. 90¬93. URL: http://lsej.org.ua/10_2021/22.pdf

Кулявець О.С. Вичерпання всіх національних засобів юридичного захисту як вимога прийнятності конституційної скарги. Часопис Київського університету права. 2021. №4. С.51¬54. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/85/%E2%84%964¬2021.

Кулявець О.С. Проблеми виконання рішень Конституційного Суду України у справах за конституційними скаргами. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2021. №31. С.54¬61. URL: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/508/470

Кулявець О.С. Предмет конституційної скарги в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2022. №69. С.59¬64. URL: http://visnyk¬pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/254413/251638

Кулявець О.С. Інститут конституційної скарги як інструмент захисту прав, гарантованих Конституцією, в Україні та ФРН: порівняльноправовий аналіз. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали всеукраїнської науково¬практичної конференції (23 квітня 2019 року, м.Хмельницький). С.316¬319. URL: https://jlsouk.donnu.edu.ua/issue/view/214.

Кулявець О.С. Конституційна скарга як засіб захисту соціальноекономічних прав. Правове забезпечення соціально¬економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали всеукраїнської науково¬практичної конференції (11¬12 жовтня 2019 р., м.Вінниця). С.26¬27. URL: https://jpch.donnu.edu.ua/article/view/7860

Кулявець О.С. Сутність конституційної скарги. Осінні юридичні читання – 2020. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXVІIІ: Матеріали Всеукраїнської науково¬практичної інтернет¬конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2020». 26 листопада 2020 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С.270¬272.

Кулявець О.С. Функціонування інституту конституційної скарги в Україні. Topical tendencies of science and practice: Матеріали XII¬й Міжнародної наукової конференції (07–10 грудня 2021г., м.Эдмонтон, Канада). С.200¬203. URL: https://isg¬konf.com/ru/topical¬tendencies¬of¬scienceand¬practice¬ru/?utm_source=eSputnikpromo&utm_medium=email&utm_campaign=Sbornik_materialov_konferencii_do stupen&utm_content=1358942757

Кулявець О.С. Пропозиції щодо покращення стану виконання рішень Конституційного Суду України у справах за конституційними скаргами крізь призму іноземного досвіду. Recent advances in scientific world: Матеріали I Міжнародної науково¬практичної конференції (18¬19 грудня 2021р., м.Монтеррей, Мексика). С.418¬422. URL: https://www.interconf.top/documents/2021.12.18¬19.pdf.

Кулявець О.С. Критерії прийнятності конституційних скарг в практиці Конституційного Суду України. Весняні юридичні читання – 2022. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск XXХІ: Матеріали Всеукраїнської науково¬практичної інтернет¬конференції «Весняні юридичні читання – 2022». 28 квітня 2022 р., Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2022. С.116¬119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-14

Номер

Розділ

Дисертація