Відгук 3 на дисертаційну роботу Дружиніної В.В.

Автор(и)

  • S.S. Grynkevych Львівська комерційна академія Укоопспілки

Анотація

Сучасні тенденції економічної трансформації супроводжуються поглибленням соціальних протиріч, що негативно позначається на відтворенні трудового потенціалу держави в цілому і окремих її складових, а також зумовлює посилення наукового інтересу до проблем забезпечення збалансованого розвитку ринків праці та продуктивного використання людських ресурсів в умовах становлення інформаційної економіки в контексті дотримання соціальних й економічних інтересів людини і суспільства.

Актуальність проблеми ефективного регулювання та забезпечення збалансованості рику праці будь-якого посилюється тим, що за відсутності відповідного теоретико-методологічного забезпечення вплив держави на вказані процеси відбувається фрагментарно та опосередковано. Як наслідок, в економіці та соціальній сфері накопичуються негативні явища і тенденції, які проявляються у деформаціях зайнятості населення, якості трудового потенціалу, інформаційній дезорієнтації використання і розвитку людських ресурсів та ін.

У зв’язку з вищезазначеним, розробка теоретико-методологічних основ дослідження місцевого ринку праці у стратегічних імперативах розвитку і на цій основі – цілісної наукової концепції стратегічного забезпечення збалансованості місцевого ринку праці, що є метою дисертаційної роботи В.В. Дружиніної, є важливим науково-практичним завданням.

Біографія автора

S.S. Grynkevych, Львівська комерційна академія Укоопспілки

д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-11-18

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу