Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

Автор(и)

  • О.С. Козлов

Ключові слова:

конституційне право на належні; безпечні і здорові умови праці; механізм правового забезпечення; охорона праці; юридична відповідальність; дисциплінарна відповідальність; матеріальна відповідальність; трудо-правова відповідальність; моральна (немайнова) відповідальність; адміністративна відповідальність; кримінальна відповідальність; цивільна відповідальність; господарська відповідальність

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.
У розділі 1 «Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці» досліджено конституційне право на належні, безпечні і здорові умови праці, що випливає з фундаментальних прав людини на життя, здоров’я та безпеку, конкретизується і забезпечується нормами міжгалузевого комплексного інституту охорони праці, переважною частиною якого є норми трудового права.
У розділі 2 «Види, підстави і порядок застосування трудо-правової відповідальності за порушення законодавства про охорону праці» досліджено необхідні підстави та порядок застосування дисциплінарної і матеріальної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці, враховуючи, що за методологією трудового права саме ці два різновиди складають разом трудо-правову відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
У розділі 3 «Інші види юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці» охарактеризовано адміністративну відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. З’ясовано, що цей вид відповідальності наступає за порушення законодавства про охорону праці, яке регулює відносини у сфері створення і функціонування системи управління охороною праці на виробництві. Доведено, що суб’єктами-правопорушниками, які притягуються до цього виду відповідальності є, як правило, посадові особи, які володіють організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими повноваженнями у сфері охорони праці за своїми посадовими інструкціями.

Посилання

Козлов О.С. Деякі проблеми забезпечення конституційного права на належні, безпечні і здорові умови праці у світлі концепції правового аутопоезису. «Південноукраїнський правничий часопис» №1, 2021. С.127-133. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2021/1/24.pdf DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2021.1.22

Козлов О.С. Принципи юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки №2, 2021. С. 52-59. URL: http://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-2-2021/8.pdf DOI: https://doi.org/10.26661/2616-9444-2021-2-08

Козлов О.С. Трудо-правові заходи покарання як важлива форма правового примусу у сфері охорони праці. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична, 2021. Вип. 30. С. 226–233. URL: https://zenodo.org/records/6456683 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6456683

Козлов О.С. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону праці: історіографічний дискурс у світлі теорії прав людини. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична, 2022. Вип. 32. C. 156–165. URL: https://zenodo.org/records/6584057 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6584057

Козлов О.С. Деякі проблеми юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці у контексті способу захисту права людини на безпеку. Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2023. № 1.С. 82-92. URL: https://jpchdnu.donnu.edu.ua/article/view/14190 DOI: https://doi.org/10.31558/2786-5835.2023.1.3.8

Козлов О.С. Щодо поняття юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці в науці трудового права. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р. С. 57-60.

Козлов О.С. Щодо поняття дисциплінарної відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 16 квітня 2020 р.). С. 40-44.

Козлов О.С. Щодо кореляції понять дисциплінарної та адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. Матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів, м. Київ, Національний авіаційний університет, 20 листопада 2020 р. С. 20-23.

Козлов О.С. Правова дихотомія щодо питань безпеки праці як підґрунтя характеристики трудо-правової та кримінально-правової відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. Актуальні проблеми соціального права, м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 23 квітня 2021 року. С. 165-170.

Козлов О.С. Загальнотеоретична характеристика підстави трудоправової відповідальності за порушення вимог законодавства про охорону праці. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІІ Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 листопада 2021 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. Київ: ФОП Маслаков, 2021. С. 134–138.

Козлов О.С. Деякі проблеми забезпечення права на безпечні і здорові умови праці під впливом концепцій соціальної безпеки і соціальної відповідальності. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 16 листопада 2022 року) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. С. 106-109.

Опубліковано

2023-12-29

Номер

Розділ

Дисертація