Рецензія 2 на дисертацію Козлова О.С.

Автор(и)

  • О. Г. Турченко Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Сучасний розвиток національної економіки та ринку праці за євроінтеграційним вектором під впливом концепцій сталого розвитку та гідної праці з одночасним підвищенням рівня забезпечення і захисту конституційного права на безпечні і здорові умови праці зумовлює гостру потребу в вдосконаленні законодавства в сфері охорони праці та підвищенні ефективності застосування заходів юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.
Дисертаційне дослідження спрямоване на досягнення важливої для юридичної науки конституційного права мети, яка полягає в розробці нових науково-теоретичних положень щодо юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці як елемента механізму забезпечення конституційного права на належні, безпечні і здорові умови праці та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яке регулює відповідні відносини. Треба відмітити також міждисциплінарний комплексний характер роботи.
На основі викладеного можна стверджувати, що обрана тема дисертаційної роботи є актуальною і важливою як для заповнення певної прогалини на теоретичному рівні, так і для удосконалення правового регулювання відносин в сфері юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці.

Біографія автора

О. Г. Турченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права

Опубліковано

2024-02-12

Номер

Розділ

Рецензії