Відгук 1 на дисертацію Козлова О.С.

Автор(и)

  • О. О. Коваленко Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Важливе значення у правовому механізмі забезпечення конституційного права на належні, безпечні і здорові умови праці відіграє як його значимий елемент – юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону праці, яка є одночасно і засобом правового впливу щодо блокування протиправної поведінки порушників, і способом захисту порушеного права людини на безпеку. В сучасних воєнно-політичних, санітарно-епідеміологічних умовах розвитку нашої країни з’явилися нові чинники, які погіршують стан безпеки праці українців. Правове регулювання юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці також потребує удосконалення в таких умовах. Варто відмітити, що сучасного, комплексного дослідження проблематики юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці у вітчизняній правовій науці ще не проводилося.
Можна констатувати, що обрана дисертанткою тема дослідження є актуальною, науково значущою, має прикладне значення та відповідає спеціальності 081 «Право» (галузі знань – 08 «Право»).

Біографія автора

О. О. Коваленко , Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

Опубліковано

2024-02-12

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу