Відгук 2 на дисертацію Козлова О.С.

Автор(и)

  • С. М. Синчук Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Сучасний розвиток суспільно-трудових відносин у напрямі інноваційності й технологічного оснащення, що несе в собі разом з прогресом нові небезпечні та шкідливі фактори, з одночасною турботою про належний рівень забезпечення і захисту конституційного права на безпечні і здорові умови праці працівників зумовлює гостру потребу в підвищенні ефективності застосування юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці. Важливість забезпечення і захисту цього конституційного права, насамперед через юридичну відповідальність, обумовлена не лише тим, що роботодавці не завжди є відповідальними або не мають достатніх можливостей контролювати прояви професійних ризиків на виробництві, які безпосередньо впливають на безпеку і здоров’я працюючих. Не менш значимим у цьому контексті є й низький рівень правової культури у сфері охорони праці самих працівників, а також поява нових викликів трудовим відносинам з охорони праці, пов’язаних з військово-політичними подіями та санітарно-епідеміологічною обстановкою в країні, які також несуть в собі нові небезпеки для людей, насамперед працюючих.
Дослідження Козлова О.С. є актуальним та своєчасним. Дисертант відійшов від спроб виключно галузевого аналізу юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці, а розкрив його з загальнотеоретичної точки зору. Такий підхід є позитивним, тому що проблематика юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці є набагато ширшою за виключно його правового регулювання і потребує більш широкого аналізу.

Біографія автора

С. М. Синчук , Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри соціального права

Опубліковано

2024-02-12

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу