Відгук 1 на дисертаційну роботу Щербакової Н. В.

Автор(и)

  • О. П. Подцерковний Національний університет «Одеська юридична академія»

Анотація

Відгук опонента О.П. Подцерковного, доктора  юридичних  наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»  про відповідність докторської дисертації Щербакової Н.В. на тему: «Правове забезпечення реорганізації господарських організацій», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право,  вимогам, що висуваються Порядком присудження та позбавлення наукового  ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197.

Біографія автора

О. П. Подцерковний , Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-07

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу