Відгук 1 на дисертаційну роботу Білецького О.В.

Автор(и)

  • S.S. Grynkevych Львівська комерційна академія Укоопспілки

Анотація

Сучасні тенденції прогресивних економічних трансформацій є неможливими без людського та інноваційного розвитку, які є взаємопов’язаними та взаємообумовленими. Впровадження та розповсюдження інновацій обумовлює необхідність розвитку інтелектуальних, творчих, професійних, підприємницьких рис людини, що формує певні вимоги до розвитку людського капіталу внаслідок суттєвих змін у змісті та характері праці. Одним з найперспективніших напрямів сучасних наукових економічних досліджень, в умовах технологічного відставання економіки України, є забезпечення розвитку людського капіталу як домінантного чинника інноваційних перетворень, що потребує розробки пропозицій щодо удосконалення політики людського розвитку відповідно до потреб інноваційної економіки.

У зв’язку з вищезазначеним, розвиток теоретико-методологічних засад дослідження людського капіталу і на цій основі – розробка науково-практичних рекомендацій щодо формування і використання людського капіталу в умовах інноваційної економіки, що є метою дисертаційної роботи О.В. Білецького, є важливим науковим завданням. З огляду на вищезазначене, актуальність представленої дисертантом роботи, в якій на основі вивчення теоретико-методологічних засад дослідження людського капіталу в інноваційній економіці, соціально-економічного аналізу формування і використання людського капіталу в Україні в контексті інноваційного розвитку, визначено перспективні напрями формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці, не викликає сумнівів.

Біографія автора

S.S. Grynkevych, Львівська комерційна академія Укоопспілки

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу