Відгук 2 на дисертаційну роботу Сириченко Н.С.

Автор(и)

  • L.H. Kapranova ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

Анотація

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується прогресивними змінами у світовому бізнес-середовищі. Глобальні трансформації спричиняють диверсифікацію форм і напрямів міжнародної економічної взаємодії, зокрема обумовлюють відповідні зміни інвестиційних процесів, спрямованість, зміст та характер яких набувають істотної динаміки під впливом глобалізаційних зрушень. Формуються новітні тенденції розвитку світової економіки, в тому числі й міжнародного інвестування, що потребує їх постійного моніторингу та аналізу. Отже, питання системного осмислення новітніх явищ у розвитку міжнародних інвестиційних процесів та їх трансформації в умовах швидких змін глобального середовища набувають значної актуальності.

Враховуючи вищезазначене, актуальність представленої дисертантом роботи, в якій досліджено проблеми та перспективи розвитку процесу міжнародного інвестування на етапі глобалізації світової економіки, а також розроблено науково-практичні рекомендації щодо забезпечення економічного зростання країн за рахунок міжнародного інвестування в умовах глобальних трансформацій, є беззаперечною.

Біографія автора

L.H. Kapranova, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу