Відгук 1 на дисертаційну роботу Новошицької В.І.

Автор(и)

  • S.M. Hrudnytska Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Анотація

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена важливим значенням відшкодування збитків для відновлення майнового стану учасників господарських відносин, яким їх завдано, та здійснення господарської діяльності взагалі. Як свідчить практика господарських судів та суб'єктів господарювання, останні доволі часто звертаються з позовними заявами до суду, в яких намагаються захистити свої порушені права і законні інтереси саме у спосіб відшкодування завданих збитків. Проте, аналіз відповідних судових актів дає підстави констатувати, що більшість з таких вимог залишаються судами без задоволення через низку різноманітних причин.

Законодавство України щодо відшкодування збитків у сфері господарювання потребує подальшого удосконалення. Так, не зважаючи на те, що відповідні положення містяться як у Господарському кодексі України і Цивільному кодексі України, так і у багатьох інших законах і підзаконних нормативно-правових актах, більшість із норм законодавства мають загальний або декларативний характер і не відображають всіх істотних аспектів застосування цієї форми відповідальності (щодо складу і розміру збитків, порядку їх відшкодування та деякі інші) та вимагабть відповідного доопрацювання.

Вказане обумовлює актуальність комплексного аналізу законодавства, практики його застосування, наукової літератури, зарубіжного досвіду щодо відшкодування збитків у сфері господарювання.

У цілому дисертаційне дослідження містить теоретичні ррозробки і практичні пропозиції, які характеризуються єдністю змісту, цільовою спрямованістю та свідчать про особистий внесок здобувачки у науку господарського права.

Біографія автора

S.M. Hrudnytska, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

доктор юридичних наук, професор, завідуюча сектором відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу