Відгук 1 на дисертаційну роботу Майко Т. С.

Автор(и)

  • V. V. Kobylnyk Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотація

Об'єктом дослідження автор обрала надзвичайно актуальну тему, як в науковому, так і практично-політичному аспектах. Здобуття Україною незалежності відкрило широкі можливості для розбудови держави і нації, залучення широких кіл громадськості до процесів демократичної трансформації. Досвід провідних країн світу доводить, що однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму виступає місцеве самоврядування, як інститут, здатний найбільш повно реалізувати право громадян на участь в управлінні справами держави та суспільства, оскільки місцева влада наближена до людей і опікується їх справами. А це, в свою чергу, формує та розвиває політичну культуру, яка являється невід'ємною частиною консолідованої демократії.

Дослідження Т. С. Майко заповнює прогалину у політологічних розвідках щодо комплексного висвітлення питання, пов'язаного з розвитком міських рад як центрів, де зосереджується основний політичний, економічний та інтелектуальний потенціал територіальних громад.

Дисертант зробила вагомий доробок у дослідження зазначеної теми, зокрема, з'ясовано місце і роль місцевого самоврядування у процесах демократичної трансформації України; виявлено вплив децентралізації влади на процеси демократизації; визначено демократичну складову реформ місцевого самоврядування; розкрито сутність механізму взаємодії органів місцевого самоврядування і органів державної влади; узагальнено форми та методи залучення громадян до справ держави і суспільства на рівні місцевого самоврядування; визначено модель місцевого самоврядування, що сприятиме демократичному поступу України.

Біографія автора

V. V. Kobylnyk, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

канд.політ.наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу