Відгук 1 на дисертаційну роботу Гарбери І.В.

Автор(и)

  • L.M. Marchuk Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Анотація

Дисертантка чітко визначила мету, об’єкт і предмет дослідження. Новизна дисертаційної роботи полягає в самій постановці проблеми. Репрезентована робота є важливою спробою комплексно представити концепт людина у фразеології східностепових українських говірок; сформувати корпус фразеологізмів східностепових українських говірок із архісемою ‘людина’; змоделювати лінгвістичну базу даних «Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок» із опертям на ідеографічну, аксіологічну, структурну класифікації фразеологізмів; інтегрувати ідеографічний опис концепту людина й проаналізувати його вторинну семіотичну систему, тому наукова новизна дисертації не викликає жодних сумнівів.

І. В. Гарбера використовує методи дослідження, адекватні меті та завданням, поставленим у роботі, а саме: загальнонаукові (спостереження, методи індукції та дедукції, описовий, статистичний) і спеціальні (методи концептуального аналізу, тематичних полів, параметричного аналізу семантичної структури фразеологізму, компонентного аналізу) методи для структурування концепту людина у фразеології східностепових українських говірок із послідовним виокремленням поняттєвого, образного, значеннєвого й оцінного складників. Метод опитування інформантів використано для збирання ареальних фразеологічних одиниць (АФО).

Дисертаційна робота має логічно впорядковану структуру, яка відображає етапи дослідження, детальний аналіз фактичного матеріалу, його теоретичне осмислення, узагальнення й формування висновків. Рівень аналізу, запропонований у трьох розділах, - дає підстави високо оцінити лінгвістичну підготовку І. В. Гарбери.

Біографія автора

L.M. Marchuk, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-15

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу