Відгук 2 на дисертаційну роботу Шкурат М.Є.

Автор(и)

  • M.Yu. Rubtsova Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотація

У сучасних умовах прискорення змін у глобальному бізнес-середовищі стандартні методи планування, менеджменту та методи розподілу активів стали застарілими. Досягнення нових рівнів складності бізнесу – нескінченний процес, який вимагає від компаній швидко перерозподіляти активи для подолання наслідків змін у середовищі, а від персоналу міжнародних організацій – сучасних знань та навичок, уміння адаптуватися до зовнішнього середовища, комунікативних здібностей. Для ефективного позиціонування компанії на глобальній арені важливу роль відіграють людський чинник та система його менеджменту, які забезпечують постійну оцінку та вдосконалення, забезпечуючи ефективне використання як бізнес-властивостей, так і організаційних навичок.

Еволюція теоретичних поглядів на роль людини у виробничому процесі розвивається та трансформується паралельно зі зміною індустріальної парадигми суспільства та розвитком процесів глобалізації протягом ХХ ст. В сучасних умовах соціо-культурної глобалізації міжнародні компанії орієнтовані не лише на професійні здібності працівника, але й на його особисті якості – рівень освіти, стан здоров’я, рівень культури, світогляд, творчі здібності, навички крос-культурного менеджменту. Відбувається трансформація концептуальних засад менеджменту персоналу під впливом минулого досвіду, з урахуванням впливу науково-технічного прогресу та глобалізаційних викликів.

Саме наявність не вирішених проблем в контексті трансформації системи менеджменту персоналу міжнародних компаній та потреба пошуку шляхів їх вирішення обумовили актуальність даної теми дисертаційної роботи.

Біографія автора

M.Yu. Rubtsova, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доцент кафедри міжнародного бізнесу, кандидат економічних наук, доцент

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу