Формування та чинники реалізації державної молодіжної політики України у період 2014-2018 рр.

Автор(и)

  • H.I. Smokova

Ключові слова:

віртуальний простір, державна молодіжна політика, інститути соціалізації молоді, молоде покоління, ціннісні орієнтації

Анотація

Дисертаційна робота присвячена встановленню теоретико- методологічних аспектів формування та реалізації державної молодіжної політики Україну, її характеристиці та обґрунтуванню рекомендацій щодо її впровадження. У дослідженні розкрито предмет наукового дослідження, який ґрунтується на теорії інформаційного суспільства та неоінституціональному підходів. Ці підходи орієнтовані на виявлення специфіки функціонування сучасної політичної системи та окремих інститутів, які впливають на процес формування та реалізації молоді та державної молодіжної політики в Україні. Визначено, що молодь є одночасно об’єктом та суб’єктом системної трансформації.

Суб’єктом державної молодіжної політики є держава та її спеціальні органи, діяльність яких більшою чи меншою мірою пов’язана з розвитком людини (освіта, культура, фізичний розвиток, праця, дозвілля тощо). Розглянуто феномен «інноваційної діяльності» молоді (П. Друкер, Р. Нельсон, Г. Сільверберг, Р. Фостер, Й. Шумпетер та інших), яка оформлюється у державну молодіжну політику та виконує як економічну, так і соціальну функцію, охоплює всі сторони життя молодого покоління, та згодом оформлюється у нормативно-правову практику.

Виявлено, що державна молодіжна політика має певні моделі свого розвитку, які відрізняються внутрішньою логікою свого формування: універсалістська (скандинавські країни), яка ґрунтується на соціал- демократичній (суспільній або солідарній) системі соціального забезпечення; громадівська (Великобританія), яка реалізується в межах ліберальної системи соціального забезпечення; протекційна (центральноєвропейські країни), яка орієнтована на консервативну систему соціального забезпечення; централізована (країни Середземномор’я), яка побудована на принципах субінституціональної системи соціального забезпечення.

Проаналізовано статистичні дані досліджень міжнародних організацій, зокрема Freedom House з питань демократизації країн перехідного типу («Nations in Transit-2018»), де визначено, що в Україні, як і в усьому світі спостерігається загальний спад демократичних процесів. Головними чинниками демократичного регресу є «illiberalism», корупція, інформаційні війни, дезінформація населення та урізання свободи слова саме у віртуальному просторі.

 

Посилання

Смокова Г.І. Концептуалізація ціннісних засад політичної діяльності. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. Київ : Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 114 (№11). С.331–335.

Смокова Г.І. Освіта як провідний механізм політичної соціалізації молоді в Україні. Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. Київ : Вид-во «Гілея», 2017. Вип. 122 (№7). С.420–423.

Смокова Г.І. Віртуальна реальність як альтернативний механізм соціалізації молоді в Україні. Вісник Дніпровського національного університету. Серія: філософія, соціологія, політологія: збірник наукових праць / Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Дніпро : Вид-во Дніпровського національного університету, 2017. №3 (37). С.88–92.

Смокова Г.І. Особливості формування публічних цінностей молоді у кіберпросторі: досвід України. Політичне життя / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : Вид-во ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. №1. С.108–112.

Смокова Г.І. Інститути соціалізації як механізм реалізації державної молодіжної політики в Україні. Політичне життя / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : Вид-во ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. №2. С.69–73.

Нanna Smokova, State youth policy in Ukraine: concepts and essence. European political and law discourse. Praha : Berostav družstvo, 2019. Vol. 6. Iss. 5. P.137–143.

Смокова Г.І. Ціннісний аспект політичної соціалізації молоді в Україні. Virtus: scientific Journal. Монреаль : СPM «ASF», 2018. Vol. 20. Iss. 2. P. 32–33.

Смокова Г.І. Теоретичний вимір ціннісних засад сучасної політичної сфери України. Мислити з Олексою Тихим: гідність, виховання, ідентичність: збірник наукових праць. Вінниця – Дружківка : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С.70–74.

Смокова Г.І. Сучасна молодь в Україні: політична соціалізація та життєві цінності. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 26-27 травня 2017 р. Дніпро, 2017. Ч.1. С.21–22.

Смокова Г.І. Українська молодь в умовах інформаційномережевого суспільства. Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій», 24-25 листопада 2017 р. Дніпро, 2017. Ч.2. С. 34–35.

Смокова Г.І. Особливості вироблення політичних цінностей в Україні в умовах «модерної соціалізації»: теоретично-практичний аспект. Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах: матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 100-річчю Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара), 30-31 березня 2018 р. Дніпро, 2018. Ч.1. С.29–30.

Смокова Г.І. Цифрове покоління: механізми соціалізації та життєві цінності. Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 17 квітня 2018 р. Чернівці : Букрек, 2018. С. 45–48.

Смокова Г.І. Інформаційне суспільство на пострадянському просторі: перспективи та виклики. Ідентичності та політичні інститути: влада в добу «пост-правди». Збірник тез III Всеукраїнської наукової конференції / За заг. ред. В.М. Циби. Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2018. С.43–45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дисертація