Відгук 1 на дисертаційну роботу Смокової Г. І.

Автор(и)

  • S. H. Denysiuk Вінницький національний технічний університет

Анотація

Сучасні міжгалузеві і полідисциплінарні наукові дослідження формування державної молодіжної політики об’єднані спільним питанням, а саме, визначенням особливостей становлення молоді як суб’єкта сучасних політичних процесів та головного драйвера суспільно-економічного розвитку. Незважаючи на значну кількість робіт із зазначеної тематики, комплексного політологічного дослідження ефективної реалізації державної молодіжної політики в період 2014-2018 рр. на теренах України поки не представлено, тому з наукової точки зору тема актуальна.

Важливість дисертаційного дослідження обумовлена також необхідністю аналізу дієвих механізмів формування державної молодіжної політики та сучасних чинників її реалізації. Зокрема, потребують вивчення інституціональний, культурний чинники, політична ситуація як детермінанти поведінки молоді, що повинні враховуватись при побудові державної молодіжної політики.

Крім того, державна молодіжна політика є відображенням міри оптимальності двосторонньої комунікації «молодь-суспільство», визначає роль та місце молоді в розвитку суспільства, що обумовлено ціннісними орієнтаціями молодих людей, політичною ситуацією в державі 2014-2018 рр., діяльністю суспільних і політичних інститутів, їх нинішньою репутацією та авторитетом тощо. Ці чинники ускладнюють формування державної молодіжної політики і недостатньо відображені у концепції і програмах, що свідчить про своєчасність теми дослідження.

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної ініціативної теми кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса «Динамічні аспекти суспільно-політичних процесів в Україні та світі у другому десятиріччі ХХІ століття» (реєстраційний номер 0117U003535).

Належний рівень достовірності та обґрунтованості результатів дисертаційного дослідження Г.І. Смокової забезпечується використанням загальнонаукових, філософських та спеціальних методів політичної науки, зокрема, таких як діалектичний,компаративний, структурно-функціональний та інші для аналізу, порівняння моделей державної молодіжної політики, знаходження чинників її формування.

Біографія автора

S. H. Denysiuk, Вінницький національний технічний університет

доктор політичних наук, професор, професор кафедри суспільно-політичних наук, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи і соціальних комунікацій

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу