Відгук 2 на дисертаційну роботу Смокової Г. І.

Автор(и)

  • T. M. Krasnopolska Національний університет «Одеська юридична академія»

Анотація

Молодь переймаючи досвід старших поколінь покликана стати рушійною силою суспільного прогресу. Революція Гідності та події, що її супроводжували, дали новий поштовх для самоорганізації суспільства й активізували політичну участь молоді на різних рівнях української політичної системи. Державна молодіжна політика, що сформувалася в сучасній Україні, не встигає як нормативно, так й практично реагувати на виклики, що постають перед державою і суспільством в сучасних умовах. Зрозуміло, що ефективна реалізація державної молодіжної політики є підґрунтям довгострокової дієвості всіх інших різновидів політики, оскільки інститути соціалізації є механізмом впровадження державної молодіжної політики на усіх рівнях здійснення політичної влади. Саме від якості соціалізації молоді, її громадянського становлення залежить майбутнє не лише самого молодого покоління, але й суспільства і держави в цілому.

Мета – з’ясувати специфіку формування та виокремити чинники реалізації державної молодіжної політики в Україні у період 2014-2018 рр. Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання наступних дослідницьких завдань:

- віднайти міждисциплінарні теоретико-методологічні підстави дослідження державної молодіжної політики;

- обґрунтувати сучасне визначення категорії «молодь» через призму міждисциплінарних теоретико-методологічних підходів;

- визначити змістовне наповнення категорії «молодіжна політика» та «державна молодіжна політика»;

- дослідити європейські моделі формування державної молодіжної політики для можливого застосування досвіду демократичних країн в Україні;

- з’ясувати вплив соціально-політичних, політико-правових та політико-інституційних чинників на формування державної молодіжної політики в Україні;

- визначити інформаційні чинники реалізації державної молодіжної політики в сучасній Україні зокрема, через розкриття інноваційних механізмів її реалізації;

- визначити шляхи вдосконалення державної молодіжної політики на сучасному етапі українського державотворення.

Об’єкт дослідження – політичні процеси в Україні в період 2014-2018 рр.

Предмет дослідження – специфіка формування та чинники реалізації державної молодіжної політики в Україні у період 2014-2018 рр.

Беззаперечним здобутком дисертаційної роботи, що свідчить про високий науковий рівень, є застосування широкого кола підходів і методів політичної науки, соціальної філософії, соціології та історії, а саме: діалектичного та загальнонаукових методів (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, дедукція та класифікація), компаративного методу, структурного функціоналізму, соціологічного та географічно-демографічного підходів, теорії інформаційного суспільства та неоінституціонального підходу.

Біографія автора

T. M. Krasnopolska, Національний університет «Одеська юридична академія»

доцент кафедри політичних теорій, кандидат політичних наук, доцент

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу