Перехід частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

Автор(и)

  • T.M. Shemeta

Ключові слова:

товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, частка в статутному капіталі, перехід частки, відчуження частки, переважні права учасників, вихід учасника з товариства, виключення учасника з товариства

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню правових засад переходу частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) та товариства з додатковою відповідальністю (далі – ТДВ).

У розділі 1 «Загальнотеоретичні положення щодо частки в статутному капіталі ТОВ та ТДВ та її переходу» вперше запропоновано визначення переходу частки учасника в статутному капіталі ТОВ та ТДВ як припинення права власності на частку в статутному капіталі одного учасника ТОВ чи ТДВ та набуття цього права іншим учасником товариства, самим товариством, третьою особою і виникнення у них корпоративних прав у порядку, встановленому законом.

У розділі 2 «Підстави та порядок переходу частки в статутному капіталі ТОВ та ТДВ» удосконалено поняття «відчуження частки» шляхом уточнення, що це правова підстава переходу частки в статутному капіталі ТОВ та ТДВ, конкретні встановлені в матеріальній нормі обставини, з якими закон пов’язує передачу частки в статутному капіталі ТОВ та ТДВ учасником, якому вона належала, іншому учаснику або третій особі; дії, які можуть бути визначені в законі, статуті та/або корпоративному договорі.

Посилання

Шемета Т. М. Правова основа переходу частки учасника в статутному капіталі товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. Правничий часопис Донецького університету .2018. № 1-2 (35-36). С. 113-122.

Шемета Т. М. Переважне право учасника товариства на придбання частки іншого учасника. Часопис Київського університету права. 2019. № 1 С. 157-161.

Шемета Т. Частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю: поняття, правова природа. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 55-60.

Shемеtа Т. Legal consequences of a member’s share transfer within the charter capital of a limited liability company (Правові наслідки переходу частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю). Visegrad Journal on Human Rigts. 2019. № 2 (volume 2). С. 181-186.

Шемета Т. Про частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю в разі виходу або виключення учасника. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7. С. 59-63.

Шемета Т. М. Щодо поняття частки в статутному капіталі. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 27 вересня 2018 року). Кривий Ріг, 2018. С. 265-267.

Шемета Т. М. Про оборотоздатність частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 19 грудня 2018 р.). Харків, 2018. С. 282-286.

Шемета Т. М. Момент набуття корпоративних прав при переході частки учасника в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю. Актуальні проблеми приватного права : матеріали XVII наук.-практ. конф., присвяч. 97-річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 22 лют. 2019 р.). Харків : Право, 2019. С. 404-407.

Шемета Т. М. Генезис законодавства щодо переходу частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: матеріали наук. конф. Одеської школи права (Одеса, 07 березня 2019 року). Одеса : Гельветика, 2019. С. 39-42.

Дорошенко Л. М., Шемета Т. М. Правові наслідки припинення права розпорядження часткою в статутному капіталі щодо корпоративного договору в національному та англійському праві. Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: матеріали у Всеукраїнської наук.-практ. конф. пам’яті професора В. Д. Волкова (Хмельницький, 23 квітня 2019 року). Хмельницький, 2019. С. 128-133

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дисертація