Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів.

Автор(и)

  • A.H. Bobkova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu.M. Pavliuchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

Наукова новизна одержаних у дисертації результатів конкретизується, в наступних основних положеннях, висновках, пропозиціях:

1. Уперше запропоновано визначення переходу частки учасника у статутному капіталі ТОВ та ТДВ: підстави та порядок розрахунку ціни частки у статутному капіталі ТОВ та ТДВ: умови застосування іншого порядку реалізації переважного права купівлі частки (частини частки) у статутному капіталі учасниками товариства за заздалегідь визначеною статутом ціною; наслідки виходу чи виключення учасника з ТОВ чи ТДВ.

2. Удосконалено положення щодо визначення поняття частки у статутному капіталі ТОВ та ТДВ: визначення поняття «відчуження частки»; предмету договору відчуження частки у статутному капіталі ТОВ та ТДВ; договорів з відчуження частки у статутному капіталі ТОВ та ТДВ; нотаріального посвідчення договорів з відчуження частки у статутному капіталі; набуття всього пакету корпоративних прав товариства (в тому числі права приймати участь в управлінні) третьою особою, яка придбала частку у його статутному капіталі; ціни частки у статутному капіталі; виокремлення етапів застосування переважного права при продажу частки у статутному капіталі товариства.

3. Дістали подальшого розвитку положення щодо характеру корпоративних прав: порядку вступу до ГОВ та ТДВ при переході частки у статутному капіталі; відчуження частки у статутному капіталі ТОВ та ГДВ шляхом виокремлення його стадій та уточнення їх змісту залежно від функціонального призначення; визначення поняття «переважне право на придбання частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ»; уточнення іншою способу здійснення учасниками товариства переважного права купівлі частки у статутному капіталі; правової природи письмового повідомлення учасника про намір продати свою частку (частину частки) третій особі: порядку направлення повідомлення (оферти) про намір продати свою частку; розгляду справ про переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки); порядку звернення стягнення на частку учасника у статутному капіталі ГОВ чи ТДВ.

Теоретичне значення результатів дослідження полягає в обґрунтуванні загальнотеоретичних положень щодо правового регулювання переходу частки учасника в статутному капіталі ТОВ та ГДВ та напрямів удосконалення законодавства в цій сфері, спрямованих на підвищення ефективності господарського законодавства.

Біографії авторів

A.H. Bobkova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права

Yu.M. Pavliuchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Висновок