Відгук 1 на дисертаційну роботу Подоляк А.В.

Автор(и)

  • V. S. Shcherbyna Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Актуальність обраної теми дисертації. Закріплена в Конституції України та ч. 2 ст. 5 Господарського кодексу України (далі - ГК України) економічна багатоманітність передбачає не лише існування суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм, але і здійснення ними господарської діяльності на основі майна, що не належить їм на праві власності (за термінологією Цивільного кодексу України «чужого майна»).

Попри те, що право власності залишається основним речовим правом у сфері господарювання, сьогодні у ній все ширше використовуються такі похідні від права власності правові титули як право господарського відання та право оперативного управління, що поряд із правом власності становлять основу правового режиму майна суб'єктів господарювання.

Цілком зрозуміло, що і проблематика використання зазначеного майна вимагає проведення нових, поглиблених наукових досліджень, одним з яких є дисертаційна робота А.В. Подоляк. 

Так, дисертантка поставила перед собою мету, яка полягає у розробці нових теоретичних положень щодо удосконалення правового регулювання використання чужого майна у сфері господарювання та підготовці пропозицій щодо удосконалення відповідного законодавства.

Біографія автора

V. S. Shcherbyna, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри господарського права та господарського процесу

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу