Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів.

Автор(и)

  • M.V. Savchenko ДонНУ імені Василя Стуса
  • V.O. Klochkovska ДонНУ імені Василя Стуса

Анотація

Наукова новизна дослідження полягає у концептуальному обґрунтуванні проблеми формування соціального потенціалу розвитку економіки регіонів з промисловою орієнтацією, вдосконаленні теоретико-методологічного апарату його вимірювання та розробки стратегічних напрямів модернізації процесів формування і використання соціального потенціалу промисловоорієнтованих територій за умов постіндустріального характеру економічних взаємовідносин. Останнім часом увага економістів-дослідників все більше прикута до напрямків і можливостей результативного формування і використання соціального потенціалу, який в умовах нестабільності розвитку економічних систем виступає у якості ефективного чинника забезпечення стійкого зростання. Соціальні параметри, з одного боку, є чутливими до економічних зрушень, з іншого боку – збереження кількісно-якісних характеристик людського потенціалу, показників рівня та якості життя, спроможність соціальної інфраструктури адекватно реагувати на потреби населення є чинником зростання. Ситуація сьогодення доводить цю тезу. Під впливом економічної кризи формується загроза соціальних втрат (зниження рівня та якості життя, зростання безробіття, панічні настрої в суспільстві, які знижують коректність рішень, втрата довіри до суспільних інститутів, які забезпечують особисту безпеку), які, в свою чергу, стануть додатковим чинником загострення кризи.

Біографії авторів

M.V. Savchenko, ДонНУ імені Василя Стуса

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, в.о. завідувача кафедри міжнародних економічних відносин

V.O. Klochkovska, ДонНУ імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Висновок