Відгук 2 на дисертаційну роботу Бараняка І.Є.

Автор(и)

  • H.V. Smaliichuk ДВНЗ "Київський національний економічний універститет імені Вадима Гетьмана"

Анотація

Незважаючи на асиметрію і незбалансованість процесу формування і розвитку територіальних міграційних систем (ТМС) і мереж, а також зростання масштабності трудової міграції, в Україні спостерігається тенденція погіршення демографічної ситуації, а науковці та представники державних органів констатують значні демографічні втрати у країні. Відзначаючи зниження позицій України у світовому рейтингу розвитку людського потенціалу, зростання масштабів і обсягів депопуляції населення та погіршення процесів демографічного відтворення у поєднанні із значними міграційними втратами, варто зазначити, що вітчизняна державна політика у контексті стратегічних завдань міграційних і соціально-демографічних програм розвитку не передбачає вирішення проблем демографічного відтворення, регулювання зовнішньої трудової міграції, забезпечення високого рівня соціально-економічної безпеки країни і мінімізації її негативних наслідків для суспільства.

У зв’язку з цим розвиток теоретико-методичних засад дослідження демографічного відтворення в умовах формування конкретних територіальних міграційних систем, оцінка його стану та розробка прикладних рекомендацій щодо системного моніторингу демографічних зрушень, обумовлених міграційними процесами, які представлені у дисертаційній роботі Бараняка І. Є., набувають високої актуальності, наукової і прикладної значущості.

Біографія автора

H.V. Smaliichuk, ДВНЗ "Київський національний економічний універститет імені Вадима Гетьмана"

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу