Відгук 1 на дисертаційну роботу Подлепіної П.О.

Автор(и)

  • O.M. Liutak Луцький національний технічний університет

Анотація

Досвід багатьох країн засвідчує, що туризм відіграє значну роль у формуванні ВВП, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення, покращенні структури зовнішньоторговельного балансу. Виступаючи своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку, туризм суттєво впливає на такі ключові галузі економічних систем країн як: транспорт, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво споживчих товарів тощо. У сучасних умовах міжнародна туристична індустрія стає все більш інвестиційно привабливим напрямом вкладання коштів, перетворивши туризм на ключовий фактор соціально-економічного прогресу. За останні шість десятиліть туристичні потоки продовжили зростати та перетворили туристичну індустрію на провідний продуктивний і прибутковий сегмент світової економіки. На додаток до традиційних туристичних центрів Європи й Північної Америки з’явилося багато нових країн, які перетворили національний туристичний потенціал на важливе джерело наповнення бюджету та вагомий фактор нарощення економічного розвитку країни. Мова йде саме про країни, що розвиваються, оскільки вони стають новими центрами туристичних потоків за рахунок цікавої флори і фауни, цінових конкурентних преваг, можливостей відкрити нові атракції та дестинації. Поєднання економічного зростання, вирішення ряду соціальних проблем із раціональним та збалансованим використання природних ресурсів і лежить в основі сталого розвитку країн, що розвиваються.
Зазначене зумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та важливість поставлених завдань. Розвиток теоретико-методичних засад дослідження міжнародного туризму, наукове та прикладне обґрунтування закономірностей, результатів та перспектив впливу міжнародних туристичних послуг на сталий розвиток країн, що розвиваються, що є метою дисертаційного дослідження Подлепіної П.О., має важливе наукове та практичне значення.

Біографія автора

O.M. Liutak, Луцький національний технічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу