Відгук 2 на дисертаційну роботу Подлепіної П.О.

Автор(и)

  • Ye.A. Falko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Міжнародний туризм як суспільне явище та одна з найбільш сталих складових світової економіки набув активного розвитку протягом останніх 10-15 років. Характерними ознаками його впливу є високі темпи розвитку країн зі значним туристичним потенціалом, вагомий вклад у ВВП та зовнішньоторговельний оборот, забезпечення зайнятості населення. Актуалізація міжнародного туризму в умовах концепції сталого розвитку акцентувала наявність істотних зовнішніх домінант розвитку туризму для різних країн світу, при чому як позитивних, так і негативних. Суттєвим позитивним ефектом розвиток міжнародного туризму відображається на країнах, що розвиваються, де активізація туристичної діяльності сприяє створенню нових робочих місць, оновленню та виникненню нових інфраструктурних об’єктів, збереженню етнічних особливостей регіону та підвищення рівня життя країни у цілому. Позитивні та негативні ефекти враховуються при визначенні стратегічних напрямів розвитку туризму, особливо в умовах створення туристичних кластерів.
Стрімкій тенденції розвитку міжнародного туризму у країнах, що розвиваються, сприяє цілий комплекс соціально-економічних та технологічних факторів: підвищення рівня загального добробуту населення, зміцнення середнього класу як основного споживача туристичних послуг, розвиток транспортної інфраструктури, електронного зв‘язку та телекомунікацій, зростання мобільності населення. З іншого боку, як свідчить ситуація першої половини 2020 року, пов’язана зі світовою пандемією, міжнародний туризм одним з перших зазнав суттєвих втрат, створивши тим самим цілий ряд фінансово-економічних криз та соціальних дисбалансів. Це свідчить про той факт, що для активного розвитку країн, що розвиваються завдяки міжнародному туризму, повинна розроблятися стійка підтримка як на регіональних рівнях, так і з боку наддержавних структур. Ці та інші дискусійні моменти, які потребують комплексного та глобального дослідження, актуалізують тему дисертаційної роботи Подлепіної Поліни Олександрівни.

Біографія автора

Ye.A. Falko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат економісних наук, доцент, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу