Трансформація міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної торговельної політики.

Автор(и)

  • Yu.А. Ishchuk

Ключові слова:

трансформація міжнародних товарних ринків, реформування міжнародної торговельної політики, глобалізація, глобалізований товарний ринок, міжнародна торгівля, структурні зрушення, міжнародна політика, експорт та імпорт, лібералізація, неопротекціонізм

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено узагальненню та систематизації теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо трансформації міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної торговельної політики.

У розділі 1 «Теоретичні засади трансформації міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної торговельної політики» удосконалено визначення напрямів генезису теорій і моделей дослідження трансформацій міжнародних товарних ринків за ознакою логіко-послідовної еволюції з урахуванням їх релевантності по відношенню до сучасної архітектоніки міжнародної торгівлі/

У розділі 2 «Аналіз трансформації міжнародних товарних ринків в умовах реформування міжнародної торговельної політики» автором удосконалено алгоритм дослідження впливу заходів міжнародної торговельної політики на структурні зрушення на глобальних ринках товарів

У розділі 3 «Напрями трансформації національного товарного ринку в умовах реформування міжнародної торговельної політики» дана комплексна оцінка ступеня впливу торговельно-політичних засобів регулювання міжнародної торгівлі основних партнерів України на формування її зовнішньоторговельного балансу.

Посилання

Ishchuk Yu. Drivers of global commodity market formation. Dialog. 2020. Vol. 1. Р. 33-42. URL: https://www2.uni-svishtov.bg/dialog/title.asp?title=1487.

Іщук Ю. А., Саркісян Л. Г. Особливості розширення зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті глобалізації. Економіка i організація управління. 2016. №4 (24). С. 245–253.

Іщук Ю. А., Орєхова Т. В. Вплив основних глобальних проблем сучасності на розвиток світової економіки. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносин. 2017. № 9 (25). С. 44–58.

Іщук Ю. А. Детермінанти процесу глобалізації на міжнародних товарних ринках. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. № 17. С. 125–131.

Іщук Ю. А. Товарна біржа як інституціональний елемент функціонування міжнародних товарних ринків. Економіка i організація управління. 2017. № 3 (27). С. 135–142.

Іщук Ю. А. Динаміка основних показників рівня економічної глобалізації України. Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. 02 квітня 2018 р., м. Полтава. Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 5. С. 10–12.

Іщук Ю. А. Диверсифікація експорту аграрної продукції на глобальному ринку. Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. 21 травня 2018 р. Banská Bystrica, 2018. С. 7–9.

Іщук Ю. А. Провідна роль СОТ як світового регулятора міжнародної торгівлі. Теоретичні та прикладні аспекти інноваційного розвитку економіки та управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 13 квітня 2019 р., м. Київ. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019. С. 12–17.

Іщук Ю. А. Формування сучасних поглядів на політику фритредерства. Світ економічної науки. Випуск 16: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. 26 вересня 2019 р., м. Тернопіль. Тернопіль, 2019. С. 59–61.

Іщук Ю. А. Застосування інструментів протекціонізму для вирішення торговельних проблем сучасності. Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали науково-практичної конференції. 27–28 вересня 2019 р., м. Запоріжжя. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. С. 19–22.

Іщук Ю. А. Застосування теорії ігор в міжнародній торговельній політиці країн. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. 09 листопада 2019 р., м. Дніпро. Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 19–22.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Анотація