Право на спротив як форма реалізації реального народовладдя (теоретико-правові аспекти).

Автор(и)

  • H. Haidu

Ключові слова:

реальне народовладдя, форми реального народовладдя, право на спротив, революція, петиції, громадянська освіта

Анотація

Здійснено комплексне дослідження теоретико-правових аспектів права на спротив як форми реального народовладдя. Авторкою розроблено та обґрунтовано нові теоретико-концептуальні положення щодо трансформації форм реалізації права на спротив у контексті здійснення реального народовладдя, їх змісту, суспільного призначення та правових наслідків для держави і суспільства. Крім того, у дисертаційному дослідженні надано теоретичне підґрунтя для пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства з окреслених питань.

Виявлено основні правові аспекти (суб’єкт, адресат, умови реалізації) права на спротив та обґрунтовано його міждисциплінарне потрактування через дослідження поняття, генези, основних політико-правових характеристик.

Посилання

Гайду Г.В. Право на спротив як форма реалізації реального народовладдя. Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 62. С. 44-60.

Гайду Г. Стан наукової вивченості права на спротив як форми реалізації реального народовладдя. Правова держава. 2020. №38. С. 10-19.

Гайду Г. Конституційні форми реалізації народного волевиявлення через референдум та виборчий процес. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Vol. 5. Iss. 4. P. 105-113.

Гайду Г. Трансформація форм реалізації права на спротив в сучасних умовах. Evropský politický a právní diskurz. 2020. Vol. 7. Iss. 2. P. 196-202.

Гайду Г. Актуальні аспекти наукового дослідження реалізації реального народовладдя // Всеукраїнська науково-практична конференція «Весняні юридичні читання – 2020» Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Вінниця, 2020. С. 10 – 11.

Гайду Г. Деякі проблеми реалізації права на спротив в інформаційному суспільстві // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти (Канада, Монреаль). Видавництво: СPM «ASF». 2020. С. 88 – 90.

Гайду Г. Нетипові форми реалізації народовладдя як елемент співуправління у публічній сфері. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної інтернет-конференції «Публічне управління та адміністрування: конкурентні виклики сучасності» (15 травня 2020 р.). Львів, 2020. C. 19 – 20.

Гайду Г. Громадянська освіта як інструмент вдосконалення реального народовладдя в Україні. Міжнародна наукова конференція «Стратегічні напрямки розвитку науки: фактори впливу та взаємодії». (Суми, 22 травня 2020). Суми, 2020. C. 79 – 80.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Дисертація