Відгук 2 на дисертаційну роботу Іщук Ю.А.

Автор(и)

  • O.M. Yatsenko ДВНЗ "Київський національний еконмічний університет імені Вадима Гетьмана

Анотація

У сучасних умовах важливого значення набуває інтенсивне розширення та перехід на новий вищий якісний ступінь розвитку міжнародних товарних ринків. Досліджуючи сутнісні риси міжнародних товарних ринків, необхідно відмітити їх велику рухливість, більшу ступінь мінливості порівняноз відповідними галузями національної економіки. Світовий товарний ринок більш чутливо реагує на коливання економічної кон’юнктури і нові тенденції міжнародного попиту. У цьому зв’язку кордони світового товарного ринку стають більш еластичними, мобільнішими. При цьому вся система міжнародних товарних ринків характеризується високим динамізмом і розвиваєтьсябільш швидкими темпами, ніж галузева диверсифікація та структура суспільного виробництва в світовому масштабі. На функціонування міжнароднихтоварних ринків великий вплив мають такі фактори як інтернаціоналізація державних господарських комплексів, міжнародні валютно- фінансові фактори, різнорівневі механізми регулювання зовнішньої торгівлі. 

Отже, зазначене обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи та важливсть поставлених задач.

Біографія автора

O.M. Yatsenko, ДВНЗ "Київський національний еконмічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу