Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів.

Автор(и)

  • O.A. Belianevych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu.M. Pavliuchenko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Анотація

У сучасних умовах успішне здійснення господарської діяльності багато у чому залежить від рівня інноваційності та використання об’єктів інтелектуальної, власності, зокрема, об’єктів промислової власності. Використання прав промислової власності у сфері господарювання сприяє підвищенню наукоємності та екологічності виробництва, набуттю конкурентних переваг товарами та послугами суб’єкта господарювання. До того ж легальне використання названих об’єктів інтелектуальної власності безпосередньо впливає на встановлення правового господарського порядку у сфері господарювання. Використанню суб’єктами господарювання прав промислової власності передує введення цих об’єктів у господарський оборот.

В останні роки зростає не тільки кількість укладених договорів з розпорядження майновими правами промислової власності, але й господарських спорів щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договорів у цій сфері. Тому для ефективного розвитку відповідних господарських відносин уточнення та конкретизації потребують умови, способи та правові форми введення цих прав в господарський оборот, а також питання захисту прав та інтересів учасників відповідних відносин.

Попри наявність в юридичній науці великої кількості досліджень щодо об’єктів інтелектуальної власності, потрібно зазначити, що переважну їх більшість присвячено аналізу правової сутності результатів інтелектуальної діяльності, суб'єктивних прав на них, розпорядженню майновими правами і правової охорони об’єктів інтелектуальної власності. Однак, у науці господарського та суміжних галузей права питання правового забезпечення введення прав промислової власності в господарський оборот не були предметом окремого дослідження.

Викладене підтверджує актуальність та обґрунтованість вибору теми дисертаційного дослідження.

Біографії авторів

O.A. Belianevych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права

Yu.M. Pavliuchenko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-30

Номер

Розділ

Висновок