Інтелектуальні інвестиції в інноваційній діяльності підприємства

Автор(и)

  • N. Horiachova

Ключові слова:

інтелектуальні інвестиції; інвестиції; людський капітал; інтелектуальний капітал; інноваційна діяльність; інтелектуальна власність; інноваційний потенціал

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено вдосконаленню теоретико-методичних засад інтелектуальних інвестицій в інноваційній діяльності підприємств та розробці науково-практичних рекомендацій в управлінні, формуванні та реалізації інноваційної стратегії на промислових підприємствах України.

У першому розділі «Теоретичні основи управління інтелектуальними інвестиціями в промисловій галузі» проаналізовано теоретичні основи інвестицій із різних точок зору науковців (інтелект, інтелектуальний капітал, інтелектуальні інвестиції, інтелектуальна власність, інноваційний потенціал, людський капітал), що визначило багатоаспектність даного поняття та є ключовим фактором розвитку підприємства, регіону, держави, галузі.

У другому розділі «Аналіз стану ефективності та оцінки інтелектуальних інвестицій в промисловій галузі» визначено: аналіз інтелектуальних інвестицій світового ринку та України на прикладі країн світу; п’ятірку кращих країн світу за даними індексу глобальної економічної інформації; витрати на інноваційний розвиток та частка ВВП країн світу; динаміку країн у глобальному інноваційному індексі. За даними ВОІВ, що об’єднує такі міжнародні системи, як: РСТ – міжнародна патентна система (винаходи); Мадридська система – міжнародна система товарних знаків; Гаазька система – міжнародна система промислових зразків, досліджена та проаналізована інноваційна діяльність країн світу.

В третьому розділі «Удосконалення управління інтелектуальними інвестиціями на промислових підприємствах» в моделюванні міжнародного трансферу знань в економіці доведено в рамках економетричної моделі з використанням панельних даних, встановлений зв'язок між залежною зміною ВНП на душу населення і регресорами запропоновано та розраховано в глобальному та регіональному аспектах, згрупованими у 4 інтеграційно-технологічних кластери (1 кластер - країни Африки; 2 кластер – Середнього Сходу і групою інших країн; 3 кластер – Китай і Гонконг, ЄС, Японія і Північна Америка; 4 кластер – країни Європи і Центральної Азії, Латинської Америки та Азії), в результаті обґрунтовано висновок про часткову достовірність висунутої гіпотези у формуванні міжнародних зв’язків виробництва, трансферу і споживання знань, що в подальшому використано у вагонобудівній галузі.

Посилання

Horiachova N. Evaluation of the european segment of the market of intellectual investments and participation of Ukraine. Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics Journal SEPIKE. Frankfurt, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles, USA. 2018. Edition 19. Journal 1. Р. 110-119. Статті у періодичних наукових виданнях інших держав

Горячева Н. В. Развитие инновационной деятельности на промышленных предприятиях. Вестник Белорусского государственного университета транспорта. Наука и транспорт. Белоруссия. 2018. № 1. С. 136-144. Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Горячова Н. В., Анісімова О. М. Функції економічного аналізу в інноваційному розвитку на вагонобудівних підприємствах України. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 3. С. 100-104.

Horiachova N., Anisimova О. Development of innovative strategy on industrial enterprises. Економіка і організація управління. 2017. № 1. С. 182-189.

Горячова Н. В., Анісімова О. М. Розвиток системи управління інтелектуальними інвестиціями на підприємствах України. Проблеми і перспективи розвитку підприємства. 2016. № 4, Т.1. С. 68-73.

Горячева Н. В., Анисимова О. Н. Анализ современного состояния интеллектуальных инноваций на промышленных предприятиях Украины. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2016. № 1, Т.1. C. 66-76.

Марченко Н. В. Теоретические подходы к транформации интеллектуальных инвестиций в промышленной отрасли. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. № 2, Т.3. C. 171-177.

Марченко Н. В., Кравченко М. С. Стратегия инновационной деятельности промышленных предприятий. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 2. С. 25-35. Особистий внесок здобувача полягає у розробці стратегії інноваційної діяльності на промислових підприємствах.

Марченко Н. В., Дьякова М. С. Аналіз інноваційної діяльності на промислових підприємствах України. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 6. С. 146-149.

Marchenko N., Logutova Т., Dyakova М. Тhe problems of intellectual innovation in the engineering industry. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. № 1, Т.1. C. 8-15.

Марченко Н. В., Дьякова М. С. Трансформация рационализаторского предложения в инновационный продукт. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2015. № 29. C. 413-420.

Марченко Н. В. Механізм цивільно-правового захисту прав патентовласника на основі формули винаходу. Наука та прогрес транспорту. 2014. № 3. С. 160-173.

Марченко Н. В., Дорожко Г. К. Судовий експерт у сфері інтелектуальної власності. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. № 1, Т.2. С. 116-120

Марченко Н .В., Кравченко М.С. Аналіз та формування інноваційної стратегії конкурентоспроможності розвитку промислових підприємств на ринку України. Збірник наукових праць Державного Економіко-Технологічного Університету транспорту. 2016. № 35. С. 246-255.

Марченко Н. В. Рационализаторская деятельность и ее место в инновационном процессе. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. 2014. № 29. С. 273-283.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-12

Номер

Розділ

Дисертація