Відгук 1 на дисертаційну роботу Мамедової С.М.

Автор(и)

  • V. A. Ustymenko Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

Анотація

Актуальність обраної теми дисертаційного дослідження не викликає сумніву, оскільки у сфері господарських відносин часто виникають ситуації, пов’язані з порушенням правил здійснення господарської діяльності, невиконанням або неналежним виконанням учасниками господарських відносин своїх зобов’язань. Одним із ефективних способів захисту порушених прав учасників господарських відносин у цій сфері є застосування до порушників штрафних санкцій. Судова практика з приводу застосування штрафних санкцій, зокрема, щодо підстав застосування, зменшення розміру штрафних санкцій, звільнення від сплати штрафних санкцій тощо характеризується відсутністю сталого підходу, шо призводить до непоодиноких випадків спотворення суті такого засобу захисту порушених прав учасників господарських відносин.

Про актуальність теми дисертації свідчить і те, що положення національного законодавства не позбавлені недоліків (зокрема має місце неузгодженість термінів «штрафні санкції», «неустойка», «штраф», «пеня»; положень щодо зменшення розміру штрафних санкцій, звільнення від сплати штрафних санкцій тощо) та потребують удосконалення у сфері регулювання застосування таких санкцій в господарських відносинах.

З огляду на зазначене, обрана дисертанткою тема є актуальною і своєчасною для розвитку науки господарського права

Біографія автора

V. A. Ustymenko , Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

директор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-14

Номер

Розділ

Відгуки на дисертаційну роботу