Лінгвокогнітивні особливості політичної метафори в публіцистичному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов).

Автор(и)

  • N. V. Kabantseva

Ключові слова:

зіставний аналіз; когнітивно-семантична класифікація; конотативне значення; політична метафора; публіцистичний дискурс

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню лінгвокогнітивних особливостей політичної метафори у публіцистичному дискурсі української та англійської мов у зіставному аспекті. У роботі визначено кваліфікаційні ознаки та класифікаційні параметри політичної метафори у сучасній лінгвістиці,  узагальнено та систематизовано наукові погляди на проблему вивчення політичної метафори у публіцистичному дискурсі з урахуванням різноманітних мовознавчих теорій. Уперше запропоновано теоретико-методологійну концепцію для студіювання політичної метафори

у публіцистичному дискурсі двох віддаленоспоріднених мов. Методологійним ключем для розкриття лінгвокогнітивних особливостей політичної метафори стали методи компонентно-семантичного аналізу, фреймово-слотового моделювання та зіставний метод.

Концептосферу сучасного публіцистичного дискурсу проаналізовано у рамах лінгвокогнітивної концепції вивчення метафори за такою ієрархічною парадигмою ‘донорська концептосфера – фундаментальна донорська поняттєва сфера – субсфера – концептуальне поле – фрейм – слот’. Виявлено спільні та відмінні риси функціювання політичної метафори в українській та англійській мовах із простеженням особливостей моделювання та специфіки оцінного складника метафоричного значення у публіцистичному дискурсі.

Перспективу дослідження вбачаємо в поглибленому вивченні семантичної класифікації метафор за основним суб’єктом, а також за типами метафоричного переносу. Одним із пріоритетних напрямків подальшого студіювання також може постати питання мотивованості конотативного значення політичної метафори української та англійської мов у різних дискурсах.

Посилання

Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафори в публіцистиці та матеріалі англійської та української мов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Філологія. Одеса, 2014. Вип. 10. Т. 2. С. 92-94.

Кабанцева Н. В. Ґенеза становлення публіцистичного стилю в українській та англійській мовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Філологія. Одеса, 2015. Вип. 18. С. 110-111.

Кабанцева Н. В. Концептуальні поля політичної метафори фундаментальної вихідної понятійної сфери понятійної сфери «Навколишній світ» в українській та англійській мовах. Південний архів. Херсон, 2018. Вип. LXXIII. С. 172-176.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Природа» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського: Філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2018. Т. 29(68). №1. С. 104-110.

Kabantseva N. V. The Subsphere «Universum» – a Conceptual Field of the Political Metaphor in the Ukrainian and English Languages. Вісник Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2020. №1. Ч. І. С. 69-74.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Соціум» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Scientific Journal «Fundamentalis Scientiam». Мадрид, 2018. Issue 15. C. 74-77.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Сакральний світ» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Magyar Tudományos Journal. Будапешт, 2019. Issue 27. C. 20-26.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Універсум» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич, 2018. Вип. 21. С. 78-84.

Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафор. Науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та практика». Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. С. 158-160.

Кабанцева Н. В. Семантические особенности метафоры в публицистике на материале английского языка. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку». Одеса: південно-українська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. С. 97-99.

Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафор у сучасній лінгвістиці. Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та молодих учених. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. С. 70-72.

Кабанцева Н. В. Cубсфера «Живий організм» як складова концептосфери «Політична метафора» на базі української мови. Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології». Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. С. 39-43.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Артефакти» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії». Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. С. 158-161.

Кабанцева Н. В. Концепт «Релігія та міфологія» політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Science initiative «Universum». UNIVERSUM N V I Proceedings of International Scientific Conference. San Francisco, 2019. С. 37-39.

Кабанцева Н. В. Концепт «Магія та ворожіння» політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2019. С. 114-116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-01

Номер

Розділ

Автореферат