Лінгвокогнітивні особливості політичної мМетафори в публіцистичному дискурсі (на матеріалі української та англійської мов).

Автор(и)

  • N. V. Kabantseva

Ключові слова:

лінгвокогнітивні особливості; семантика; метафора; політична метафора; публіцистичний дискурс; когнітивно-семантична класифікація; конотативне значення; зіставний аналіз; віддаленоспоріднені мови

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокогнітивних особливостей політичної метафори в публіцистичному тексті української та англійської мов у зіставному аспекті.
Актуальність дослідження полягає в орієнтації на провідні напрямки сучасної лінгвістики –концептуальні дослідження та лінгвокультурологічне моделювання мови. Релевантність теми дисертації зумовлена потребою у вивченні семантичного простору політичної метафори у публіцистичному дискурсі як найефективнішого йнайдієвішого способувираження експресивності, що має величезний вплив на свідомість людини. Метафори є провідним інструментом аргументації та асоціативного сприйняття йреалізуються вконтексті, набуваючи позитивної, негативної конотації чи нейтральної оцінки. Аналіз субсфер, фреймів, концептуальних полів та слотів дозволяє розкрити загальні закономірності йспецифіку людського освоєння світу політики за допомогою мови, а їх зіставний аналіз на матеріалі української та англійської мов дає можливість простежити закономірності формування та функціонування політичних метафор у публіцистичному дискурсі віддаленоспоріднених мов.

Посилання

Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафори в публіцистиці та матеріалі англійської та української мов. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Філологія. Одеса, 2014. Вип. 10. Т. 2. С. 92-94.

Кабанцева Н. В. Ґенеза становлення публіцистичного стилю в українській та англійській мовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Філологія. Одеса, 2015. Вип. 18. С. 110-111.

Кабанцева Н. В. Концептуальні поля політичної метафори фундаментальної вихідної понятійної сфери понятійної сфери «Навколишній світ» в українській та англійській мовах. Південний архів. Херсон, 2018. Вип. LXXIII. С. 172-176.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Природа» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського: Філологія. Соціальні комунікації. Київ, 2018. Т. 29(68). №1. С. 104-110.

Kabantseva N. V. The Subsphere «Universum» – a Conceptual Field of the Political Metaphor in the Ukrainian and English Languages. Вісник Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2020. №1. Ч. І. С. 69-74.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Соціум» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Scientific Journal «Fundamentalis Scientiam». Мадрид, 2018. Issue 15. C. 74-77.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Сакральний світ» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Magyar Tudományos Journal. Будапешт, 2019. Issue 27. C. 20-26.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Універсум» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». Дрогобич, 2018. Вип. 21. С. 78-84.

Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафор. Науково-практична конференція «Сучасна філологія: теорія та практика». Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2014. С. 158-160.

Кабанцева Н. В. Семантические особенности метафоры в публицистике на материале английского языка. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку». Одеса: південно-українська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. С. 97-99.

Кабанцева Н. В. Семантична класифікація метафор у сучасній лінгвістиці. Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та молодих учених. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015. С. 70-72.

Кабанцева Н. В. Cубсфера «Живий організм» як складова концептосфери «Політична метафора» на базі української мови. Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології». Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. С. 39-43.

Кабанцева Н. В. Субсфера «Артефакти» як концептуальне поле політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії». Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. С. 158-161.

Кабанцева Н. В. Концепт «Релігія та міфологія» політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Science initiative «Universum». UNIVERSUM N V I Proceedings of International Scientific Conference. San Francisco, 2019. С. 37-39.

Кабанцева Н. В. Концепт «Магія та ворожіння» політичної метафори на матеріалі української та англійської мов. Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2019. С. 114-116.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-02-19

Номер

Розділ

Дисертація